Neidio i'r cynnwys

Yr Iaith Gymraeg

Mae'r data yn deillio o'r dychweliadau Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion a anfonir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ysgolion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o gyfrwng Cymraeg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y dosbarthiadau mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori Gymraeg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a math o gyfrwng Cymraeg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion yn ôl ysgol a math o gyfrwng Cymraeg, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Siarad Cymraeg gartref, asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Siarad Cymraeg gartref, asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl blwyddyn, sector a chategori Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Y gallu i siarad Cymraeg, asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chategori Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Y gallu i siarad Cymraeg, asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl blwyddyn, sector a chategori Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd ym mlynyddoedd 1-11, fesul awdurdod lleol, rhanbarth a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y disgyblion mewn dosbarthiadau ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn ôl awdurdod lleol a chategori Gymraeg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd yn ôl ysgol, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 5-10 oed mewn ysgolion canol yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 5-10 oed mewn ysgolion canol yn ôl awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 5-10 oed mewn ysgolion canol yn ôl ysgol, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion canol yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion canol yn ôl awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion canol yn ôl ysgol, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion uwchradd yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion uwchradd yn ôl awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion uwchradd yn ôl ysgol, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl ysgol, 2023 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol a gr┼Áp blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd yn ôl awdurdod lleol Ystadegau Gwladol

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Fy Ysgol Leol