Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion yn ôl ysgol a math o gyfrwng Cymraeg, 2019
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
CôdArdal[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Math[Hidlwyd]
-
Math 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliCyfrwng CymraegCliciwch yma i ddidoliDdwy ffrwdCliciwch yma i ddidoliDrawsnewidiolCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - ABCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - BBCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - CBCliciwch yma i ddidoliDdwyieithog - CHCliciwch yma i ddidoliCyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r GymraegCliciwch yma i ddidoliCyfrwng SaesnegCliciwch yma i ddidoliDdim yn gymwys (Meithrin & Arbennig)
Cynradd - 6602130: Ysgol Gynradd Amlwch287.........287
Cynradd - 6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris53.........53
Cynradd - 6602132: Ysgol Gynradd Bodedern96.........96
Cynradd - 6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd79.........79
Cynradd - 6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran54.........54
Cynradd - 6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn51.........51
Cynradd - 6602138: Ysgol Cemaes78.........78
Cynradd - 6602139: Ysgol Gymuned Dwyran36.........36
Cynradd - 6602140: Ysgol Esceifiog157.........157
Cynradd - 6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn24.........24
Cynradd - 6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd92.........92
Cynradd - 6602145: Ysgol Gymuned Moelfre77.........77
Cynradd - 6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch25.........25
Cynradd - 6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll348.........348
Cynradd - 6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell75.........75
Cynradd - 6602154: Ysgol Y Graig380.........380
Cynradd - 6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED75.........75
Cynradd - 6602156: Ysgol Henblas86.........86
Cynradd - 6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd137.........137
Cynradd - 6602160: Ysgol Pencarnisiog81.........81
Cynradd - 6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth111.........111
Cynradd - 6602162: Ysgol Penysarn85.........85
Cynradd - 6602163: Ysgol Santes Gwenfaen104.........104
Cynradd - 6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr72.........72
Cynradd - 6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol68.........68
Cynradd - 6602166: Ysgol Gynradd Talwrn45.........45
Cynradd - 6602168: Ysgol Gymuned y Fali95.........95
Cynradd - 6602169: Ysgol Llanfawr320.........320
Cynradd - 6602170: Ysgol Goronwy Owen142.........142
Cynradd - 6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch61.........61
Cynradd - 6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn110.........110
Cynradd - 6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan160.........160
Cynradd - 6602175: Ysgol Gynradd y Borth258.........258
Cynradd - 6602176: Ysgol Gynradd Kingsland196.........196
Cynradd - 6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn164.........164
Cynradd - 6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir226.........226
Cynradd - 6602227: Rhyd y Llan152.........152
Cynradd - 6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont122.........122
Cynradd - 6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo40.........40
Cynradd - 6603036: Cybi464.........464
Cynradd - 6603304: Ysgol Santes Fair........155.155
Uwchradd - 6604025: Ysgol Syr Thomas Jones....498.....498
Uwchradd - 6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.......812..812
Uwchradd - 6604027: Ysgol Gyfun Llangefni....634.....634
Uwchradd - 6604028: Ysgol David Hughes....1,087.....1,087
Uwchradd - 6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern....681.....681
Cynradd - 6605200: Ysgol Caergeiliog.430........430
Arbennig - 6607011: Canolfan Addysg y Bont.........103103
Cynradd - 6612000: Ysgol Gwaun Gyfni153.........153
Cynradd - 6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN151.........151
Cynradd - 6612006: Ysgol Llanrug266.........266
Cynradd - 6612008: Ysgol Gynradd Abererch83.........83
Cynradd - 6612009: YSGOL ABERSOCH13.........13
Cynradd - 6612010: YSGOL BEDDGELERT21.........21
Cynradd - 6612011: Ysgol Bethel147.........147
Cynradd - 6612013: Ysgol Bodfeurig69.........69
Cynradd - 6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST52.........52
Cynradd - 6612017: Ysgol Brynaerau64.........64
Cynradd - 6612026: Ysgol Y Gelli230.........230
Cynradd - 6612028: Ysgol Penybryn127.........127
Cynradd - 6612033: Ysgol Treferthyr112.........112
Cynradd - 6612036: Ysgol Gynradd Chwilog50.........50
Cynradd - 6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN62.........62
Cynradd - 6612042: Ysgol Dolbadarn179.........179
Cynradd - 6612046: Ysgol Gynradd Edern80.........80
Cynradd - 6612047: Ysgol Felinwnda28.........28
Cynradd - 6612048: Ysgol Bro Plenydd75.........75
Cynradd - 6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen47.........47
Cynradd - 6612051: Ysgol Glanadda32.........32
Cynradd - 6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn11.........11
Cynradd - 6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog86.........86
Cynradd - 6612066: Ysgol Gynradd Llangybi38.........38
Cynradd - 6612069: Ysgol Llanllechid266.........266
Cynradd - 6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni81.........81
Cynradd - 6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN42.........42
Cynradd - 6612078: Ysgol Baladeulyn23.........23
Cynradd - 6612081: Ysgol Gynradd Nebo22.........22
Cynradd - 6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun61.........61
Cynradd - 6612089: Ysgol Bro Lleu203.........203
Cynradd - 6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF99.........99
Cynradd - 6612097: Ysgol Rhiwlas40.........40
Cynradd - 6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan39.........39
Cynradd - 6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan87.........87
Cynradd - 6612103: YSGOL SARN BACH49.........49
Cynradd - 6612104: Ysgol Eifion Wyn200.........200
Cynradd - 6612108: Ysgol Gynradd Talysarn107.........107
Cynradd - 6612110: YSGOL Y GORLAN117.........117
Cynradd - 6612111: Ysgol yr Eifl59.........59
Cynradd - 6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG57.........57
Cynradd - 6612113: Ysgol Waunfawr135.........135
Cynradd - 6612116: Ysgol Glancegin250.........250
Cynradd - 6612118: Ysgol Babanod Coedmawr18.........18
Cynradd - 6612119: Ysgol Yr Hendre392.........392
Cynradd - 6612122: Ysgol Bontnewydd192.........192
Cynradd - 6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd334.........334
Cynradd - 6612125: Ysgol Cymerau335.........335
Cynradd - 6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)129.........129
Cynradd - 6612127: Ysgol y Felinheli189.........189
Cynradd - 6612180: Ysgol Bro Tegid124.........124
Cynradd - 6612181: Ysgol y Traeth214.........214
Cynradd - 6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas60.........60
Cynradd - 6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy79.........79
Cynradd - 6612190: Ysgol Bro Cynfal65.........65
Cynradd - 6612192: Ysgol Edmwnd Prys34.........34
Cynradd - 6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr45.........45
Cynradd - 6612198: YSGOL Y GARREG26.........26
Cynradd - 6612199: Ysgol O M Edwards106.........106
Cynradd - 6612205: Ysgol Manod102.........102
Cynradd - 6612207: Ysgol Gynradd Pennal18.........18
Cynradd - 6612208: Ysgol Cefn Coch169.........169
Cynradd - 6612210: Ysgol Talsarnau48.........48
Cynradd - 6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau75.........75
Cynradd - 6612212: Ysgol Gynradd Penybryn259.........259
Cynradd - 6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn65.........65
Cynradd - 6612214: Ysgol Bro Tryweryn44.........44
Cynradd - 6612219: Ysgol Tanycastell77.........77
Cynradd - 6612220: Ysgol Ffridd y LLyn56.........56
Cynradd - 6612221: Ysgol Maenofferen236.........236
Cynradd - 6612227: Ysgol Hirael174.........174
Cynradd - 6612228: Ysgol Craig y Deryn118.........118
Cynradd - 6612229: Ysgol Bro Llifon154.........154
Cynradd - 6613004: YSGOL PONT Y GOF113.........113
Cynradd - 6613005: Ysgol Gynradd Maesincla270.........270
Cynradd - 6613009: Ysgol Y Faenol210.........210
Cynradd - 6613010: YSGOL FOEL GRON38.........38
Cynradd - 6613013: Ysgol Llandygai127.........127
Cynradd - 6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog45.........45
Cynradd - 6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy21.........21
Cynradd - 6613029: Ysgol Tregarth110.........110
Cynradd - 6613030: Ysgol Cae Top242.........242
Cynradd - 6613300: Ysgol Santes Helen85.........85
Cynradd - 6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.......119..119
Cynradd - 6613305: Ysgol Beuno Sant36.........36
Uwchradd - 6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda...456......456
Uwchradd - 6614003: Ysgol Botwnnog...401......401
Uwchradd - 6614004: Ysgol Brynrefail...723......723
Uwchradd - 6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle...403......403
Uwchradd - 6614009: YSGOL EIFIONYDD...377......377
Uwchradd - 6614031: Ysgol Y Moelwyn...325......325
Uwchradd - 6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN...310......310
Uwchradd - 6614033: Ysgol Y Berwyn...338......338
Uwchradd - 6614034: Ysgol Ardudwy...317......317
Uwchradd - 6614036: Ysgol Friars.......1,253..1,253
Uwchradd - 6614037: Ysgol Tryfan...424......424
Uwchradd - 6614039: Ysgol Syr Hugh Owen...868......868
Uwchradd - 6614040: Ysgol Glan y Mor...488......488
Canol - 6615500: Bro Idris...592......592
Arbennig - 6617002: Ysgol Pendalar.........114114
Arbennig - 6617010: Ysgol Hafod Lon.........102102
Cynradd - 6622002: Ysgol Dolgarrog77.........77
Cynradd - 6622012: Ysgol Betws y Coed27.........27
Cynradd - 6622023: Ysgol Capelulo.......156..156
Cynradd - 6622038: Ysgol Deganwy.......313..313
Cynradd - 6622043: Ysgol Dolwyddelan24.........24
Cynradd - 6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.......156..156
Cynradd - 6622053: Ysgol Glanwydden.......310..310
Cynradd - 6622061: Ysgol Tudno.......208..208
Cynradd - 6622063: Ysgol Morfa Rhianedd161.........161
Cynradd - 6622086: Ysgol Penmachno52.........52
Cynradd - 6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos........480.480
Cynradd - 6622104: Ysgol Talhaiarn.......59..59
Cynradd - 6622106: Ysgol Babanod Mochdre........73.73
Cynradd - 6622107: Ysgol Tal-y-Bont32.........32
Cynradd - 6622108: Ysgol T. Gwynn Jones........226.226
Cynradd - 6622110: Ysgol Maes Owen........229.229
Cynradd - 6622111: Ysgol Glan Gele........301.301
Cynradd - 6622112: Ysgol Glan Morfa259.........259
Cynradd - 6622114: Ysgol Bod Alaw298.........298
Cynradd - 6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.......138..138
Cynradd - 6622118: Ysgol Y Foryd........223.223
Cynradd - 6622121: Ysgol Craig y Don.......406..406
Cynradd - 6622123: Ysgol Cerrigydrudion86.........86
Cynradd - 6622131: Ysgol Llannefydd28.........28
Cynradd - 6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan75.........75
Cynradd - 6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw88.........88
Cynradd - 6622221: Ysgol Sant Elfod........297.297
Cynradd - 6622222: Ysgol Capel Garmon16.........16
Cynradd - 6622225: Ysgol Glan Conwy.......117..117
Cynradd - 6622264: Ysgol Cynfran.......202..202
Cynradd - 6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn........230.230
Cynradd - 6622269: Ysgol Cystennin........75.75
Cynradd - 6622270: Ysgol Pentrefoelas38.........38
Cynradd - 6622271: Ysgol Bro Gwydir352.........352
Cynradd - 6622272: Ysgol Nant Y Groes........310.310
Cynradd - 6622273: Ysgol Swn Y Don........124.124
Cynradd - 6622274: Ysgol Awel y Mynydd.459........459
Cynradd - 6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.......131..131
Cynradd - 6623021: Ysgol Llangelynnin83.........83
Cynradd - 6623024: Ysgol Pencae.146........146
Cynradd - 6623032: Ysgol Ysbyty Ifan15.........15
Cynradd - 6623038: Ysgol St. George........75.75
Cynradd - 6623039: Ysgol Llanddoged42.........42
Cynradd - 6623040: Ysgol Eglwysbach79.........79
Cynradd - 6623043: Ysgol Porth Y Felin.......343..343
Cynradd - 6623059: Ysgol Llanddulas........153.153
Cynradd - 6623062: Ysgol Betws yn Rhos67.........67
Cynradd - 6623302: Ysgol Bodafon.......95..95
Cynradd - 6623303: Ysgol Bendigaid William Davies........115.115
Cynradd - 6623307: Ysgol San Sior.......243..243
Cynradd - 6623333: Ysgol Sant Joseph........235.235
Cynradd - 6623340: Ysgol y Plas........91.91
Uwchradd - 6624022: Ysgol John Bright........1,255.1,255
Uwchradd - 6624023: Ysgol Aberconwy........777.777
Uwchradd - 6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY....647.....647
Uwchradd - 6624038: YSGOL Y CREUDDYN544.........544
Cynradd - 6625201: Ysgol Pen Y Bryn........442.442
Uwchradd - 6625400: Ysgol Emrys ap Iwan........978.978
Uwchradd - 6625402: Eirias High School........1,375.1,375
Uwchradd - 6625403: Ysgol Bryn Elian........933.933
Arbennig - 6627007: Ysgol Y Gogarth.........234234
Cynradd - 6632011: Ysgol Hiraddug........214.214
Cynradd - 6632037: Ysgol Y Castell CP........217.217
Cynradd - 6632038: Christ Church Primary School........465.465
Cynradd - 6632039: Ysgol Llywelyn........709.709
Cynradd - 6632057: Ysgol y Faenol........149.149
Cynradd - 6632059: Ysgol Penmorfa CP........465.465
Cynradd - 6632060: Ysgol Emmanuel........472.472
Cynradd - 6632066: Ysgol Dewi Sant478.........478
Cynradd - 6632067: Ysgol Melyd........151.151
Cynradd - 6632070: Ysgol Bodfari........25.25
Cynradd - 6632072: Ysgol Bryn Hedydd........478.478
Cynradd - 6632124: Ysgol Cefn Meiriadog........64.64
Cynradd - 6632125: Frongoch Juniors........207.207
Cynradd - 6632127: Ysgol Henllan65.........65
Cynradd - 6632134: Ysgol Twm o'r Nant306.........306
Cynradd - 6632135: Ysgol Bryn Clwyd.......42..42
Cynradd - 6632136: Ysgol Y Parc........209.209
Cynradd - 6632164: Ysgol Gellifor........55.55
Cynradd - 6632168: Ysgol Pentrecelyn40.........40
Cynradd - 6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch39.........39
Cynradd - 6632215: Ysgol Carrog.......56..56
Cynradd - 6632216: Ysgol Caer Drewyn.......124..124
Cynradd - 6632219: Ysgol Bro Elwern57.........57
Cynradd - 6632227: Ysgol Y Llys389.........389
Cynradd - 6632234: Ysgol Bryn Collen........175.175
Cynradd - 6632255: Rhos Street CP School........201.201
Cynradd - 6632256: Ysgol Pen Barras273.........273
Cynradd - 6632261: Ysgol Bro Cinmeirch95.........95
Cynradd - 6632262: Ysgol Bro Famau........80.80
Cynradd - 6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant142.........142
Cynradd - 6632264: Ysgol Clawdd Offa........395.395
Cynradd - 6632265: Bodnant Community Primary School........469.469
Cynradd - 6632266: Ysgol Pendref........149.149
Cynradd - 6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy128.........128
Cynradd - 6632268: Ysgol Carreg Emlyn78.........78
Cynradd - 6633020: Ysgol Tremeirchion82.........82
Cynradd - 6633024: St Asaph Infants School........97.97
Cynradd - 6633044: Ysgol Llanbedr........58.58
Cynradd - 6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.103........103
Cynradd - 6633050: Ysgol Borthyn........109.109
Cynradd - 6633057: Ysgol Pant Pastynog78.........78
Cynradd - 6633061: Ysgol Dyffryn Ial.......52..52
Cynradd - 6633062: Ysgol Esgob Morgan........115.115
Cynradd - 6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School........308.308
Cynradd - 6633316: Ysgol Trefnant........80.80
Uwchradd - 6634003: Rhyl High School........1,042.1,042
Uwchradd - 6634014: Prestatyn High School........1,366.1,366
Uwchradd - 6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd987.........987
Uwchradd - 6634026: Denbigh High School........493.493
Uwchradd - 6634027: Ysgol Dinas Bran....1,043.....1,043
Uwchradd - 6634031: Ysgol Brynhyfryd....998.....998
Uwchradd - 6634601: Blessed Edward Jones High Sch........260.260
Canol - 6635901: St Brigid's School........474.474
Arbennig - 6637000: YSGOL TIR MORFA.........140140
Arbennig - 6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.........133133
Cynradd - 6642002: Ysgol Glan Aber........146.146
Cynradd - 6642003: Ysgol Merllyn........162.162
Cynradd - 6642004: Westwood CP........241.241
Cynradd - 6642012: Ewloe Green........388.388
Cynradd - 6642013: Bryn Garth CP........97.97
Cynradd - 6642015: Ysgol Gwynedd CP........544.544
Cynradd - 6642018: Ysgol Maesglas........247.247
Cynradd - 6642021: Ysgol Gymraeg Mornant46.........46
Cynradd - 6642024: Ysgol Estyn Community School........239.239
Cynradd - 6642026: Lixwm CP School........54.54
Cynradd - 6642028: Ysgol Glanrafon327.........327
Cynradd - 6642032: Northop Hall........206.206
Cynradd - 6642040: Wood Memorial Primary School........163.163
Cynradd - 6642041: Sealand CP School........212.212
Cynradd - 6642043: Sychdyn CP........185.185
Cynradd - 6642044: Trelogan Primary........84.84
Cynradd - 6642046: Bryn Pennant CP........125.125
Cynradd - 6642049: Ysgol Bro Carmel........199.199
Cynradd - 6642050: Rhos Helyg School........151.151
Cynradd - 6642051: Ysgol Terrig62.........62
Cynradd - 6642052: Ysgol Bryn Deva........304.304
Cynradd - 6642053: Sandycroft CP........355.355
Cynradd - 6642056: Gwernymynydd CP School........70.70
Cynradd - 6642061: Queensferry Community Primary School........171.171
Cynradd - 6642062: Ysgol Bryn Coch........646.646
Cynradd - 6642063: Mountain Lane Primary School........459.459
Cynradd - 6642064: Ysgol y Foel, Cilcain........43.43
Cynradd - 6642065: Brynford CP........76.76
Cynradd - 6642068: Ysgol Bryn Gwalia........182.182
Cynradd - 6642077: Golftyn CP School........450.450
Cynradd - 6642078: Saltney Ferry CP........122.122
Cynradd - 6642081: Y Waun........105.105
Cynradd - 6642082: Ysgol Gwenffrwd185.........185
Cynradd - 6642084: Abermorddu CP School........217.217
Cynradd - 6642085: Southdown CP........404.404
Cynradd - 6642086: Wepre Community School........341.341
Cynradd - 6642089: Drury Primary School........163.163
Cynradd - 6642091: Cornist Park CP........323.323
Cynradd - 6642092: Ysgol Derwenfa CP........126.126
Cynradd - 6642093: Penarlag CP........199.199
Cynradd - 6642094: Owen Jones CP........136.136
Cynradd - 6642237: Gronant Primary School........59.59
Cynradd - 6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti250.........250
Cynradd - 6642266: Ysgol Parc y Llan........110.110
Cynradd - 6642267: Ysgol Mynydd Isa........574.574
Cynradd - 6642268: Broughton Primary School........558.558
Cynradd - 6642269: Ysgol Cae'r Nant........388.388
Cynradd - 6642270: Ysgol Penyffordd........296.296
Cynradd - 6642271: Ysgol Ty Ffynnon........281.281
Cynradd - 6642272: Ysgol Maes Y Felin........315.315
Cynradd - 6643002: Nannerch V.C.P. School........50.50
Cynradd - 6643303: Ysgol Yr Esgob C in W........56.56
Cynradd - 6643306: St Mary's........273.273
Cynradd - 6643307: St Winefrides........173.173
Cynradd - 6643308: St David's Catholic Primary School........85.85
Cynradd - 6643311: St Anthony's Catholic Primary........128.128
Cynradd - 6643312: Venerable Edward Morgan RC........259.259
Cynradd - 6643316: Trelawnyd........91.91
Cynradd - 6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford........109.109
Cynradd - 6643330: St. Ethelwolds........104.104
Cynradd - 6643331: St John the Baptist VA School........110.110
Cynradd - 6643332: Nercwys VA........39.39
Cynradd - 6643333: Hawarden Village VA........462.462
Uwchradd - 6644000: Hawarden High School........1,098.1,098
Uwchradd - 6644006: Alun School........1,568.1,568
Uwchradd - 6644011: Elfed High School........801.801
Uwchradd - 6644012: Ysgol Treffynnon........464.464
Uwchradd - 6644013: St. David's High School........358.358
Uwchradd - 6644017: Castell Alun High School........1,347.1,347
Uwchradd - 6644018: Maes Garmon532.........532
Uwchradd - 6644021: Flint High School........827.827
Uwchradd - 6644022: Connah's Quay High School,........988.988
Uwchradd - 6644042: Argoed School........541.541
Uwchradd - 6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School........717.717
Cynradd - 6645200: Derwen Foundation School........207.207
Arbennig - 6647020: Pen Coch.........9696
Arbennig - 6647021: Ysgol Maes Hyfryd.........103103
Meithrin - 6651007: Wrexham Early Years Centre.........3535
Cynradd - 6652076: The Rofft CP School........230.230
Cynradd - 6652137: Froncysyllte........42.42
Cynradd - 6652138: Garth CP........69.69
Cynradd - 6652139: Ysgol Cynddelw.96........96
Cynradd - 6652140: Llanarmon DC School22.........22
Cynradd - 6652143: Pontfadog........19.19
Cynradd - 6652149: Ysgol Acrefair........222.222
Cynradd - 6652151: Cefn Mawr C P School........199.199
Cynradd - 6652160: Ysgol Maes-y-Llan........200.200
Cynradd - 6652162: Ysgol Min y Ddol107.........107
Cynradd - 6652173: Alexandra C P School........385.385
Cynradd - 6652176: Brynteg C P School........199.199
Cynradd - 6652178: BWLCHGWYN SCHOOL........108.108
Cynradd - 6652179: Ysgol Tan-y-Fron........148.148
Cynradd - 6652187: Black Lane C P School........155.155
Cynradd - 6652191: Rhosddu County Primary........293.293
Cynradd - 6652200: Rhostyllen CP School........211.211
Cynradd - 6652204: Ysgol Deiniol C P........201.201
Cynradd - 6652208: Barker's Lane CP........232.232
Cynradd - 6652209: Wat's Dyke County Primary........340.340
Cynradd - 6652224: Ysgol Bryn Tabor273.........273
Cynradd - 6652232: Ysgol Sant Dunawd........114.114
Cynradd - 6652235: Holt C.P. School........87.87
Cynradd - 6652238: Ysgol Bodhyfryd409.........409
Cynradd - 6652259: Ysgol I.D. Hooson311.........311
Cynradd - 6652263: Ysgol Plas Coch332.........332
Cynradd - 6652266: Penygelli C P School........323.323
Cynradd - 6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP........196.196
Cynradd - 6652268: Ysgol Heulfan........378.378
Cynradd - 6652269: Hafod y Wern Community Primary School........336.336
Cynradd - 6652270: Gwenfro Community Primary........360.360
Cynradd - 6652271: Park Community Primary School Llay........341.341
Cynradd - 6652272: Rhosymedre Community Primary........237.237
Cynradd - 6652273: Ysgol Maes y Mynydd........350.350
Cynradd - 6652274: Gwersyllt Community Primary School........275.275
Cynradd - 6652275: Penycae Community Primary School........228.228
Cynradd - 6652276: Acton Primary........445.445
Cynradd - 6652277: Victoria Community Primary........472.472
Cynradd - 6652278: Ysgol Y Waun........362.362
Cynradd - 6652279: Ysgol Bro Alun228.........228
Cynradd - 6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown........349.349
Cynradd - 6652281: Borras Park Community Primary........473.473
Cynradd - 6653028: St Peter's School........225.225
Cynradd - 6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled........76.76
Cynradd - 6653042: Eyton Primary School........71.71
Cynradd - 6653054: BORDERBROOK SCHOOL........32.32
Cynradd - 6653055: St Giles Controlled Primary School........412.412
Cynradd - 6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A........82.82
Cynradd - 6653305: Madras VA School........125.125
Cynradd - 6653326: St Chad's Church in Wales Aided School........66.66
Cynradd - 6653334: St Mary's RC Primary........391.391
Cynradd - 6653337: Minera........108.108
Cynradd - 6653338: All Saints Voluntary Aided Sch........289.289
Cynradd - 6653341: St Mary's Church in Wales........231.231
Cynradd - 6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)........137.137
Cynradd - 6653343: St Anne's Catholic Primary........183.183
Cynradd - 6653346: St Mary's Overton........189.189
Cynradd - 6653347: St Paul's Voluntary Aided........54.54
Uwchradd - 6654029: Grango........530.530
Uwchradd - 6654032: YSGOL MORGAN LLWYD759.........759
Uwchradd - 6654033: Ysgol Bryn Alyn........713.713
Uwchradd - 6654034: Darland High School........836.836
Uwchradd - 6654044: Ysgol Rhiwabon........443.443
Uwchradd - 6654048: Rhosnesni High School........689.689
Uwchradd - 6654049: Ysgol Clywedog........743.743
Uwchradd - 6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High........721.721
Uwchradd - 6655401: THE MAELOR SCHOOL........809.809
Arbennig - 6657005: St Christophers School.........297297
Cynradd - 6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL........53.53
Cynradd - 6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL........96.96
Cynradd - 6662004: BANW C.P. SCHOOL22.........22
Cynradd - 6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL........84.84
Cynradd - 6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL........55.55
Cynradd - 6662009: CARNO C.P. SCHOOL43.........43
Cynradd - 6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL........101.101
Cynradd - 6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL........76.76
Cynradd - 6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR61.........61
Cynradd - 6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL........49.49
Cynradd - 6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P..173........173
Cynradd - 6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL........79.79
Cynradd - 6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL........296.296
Cynradd - 6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL31.........31
Cynradd - 6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON.125........125
Cynradd - 6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL........96.96
Cynradd - 6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL........139.139
Cynradd - 6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL........288.288
Cynradd - 6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL........146.146
Cynradd - 6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL........47.47
Cynradd - 6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL........28.28
Cynradd - 6662056: HAFREN C.P. SCHOOL........168.168
Cynradd - 6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN.147........147
Cynradd - 6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN63.........63
Cynradd - 6662059: YSGOL PENNANT70.........70
Cynradd - 6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL........172.172
Cynradd - 6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL........145.145
Cynradd - 6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL........35.35
Cynradd - 6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL........51.51
Cynradd - 6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL........242.242
Cynradd - 6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P.........29.29
Cynradd - 6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL........144.144
Cynradd - 6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL........52.52
Cynradd - 6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.......150..150
Cynradd - 6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR........143.143
Cynradd - 6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS........171.171
Cynradd - 6662084: YSGOL DOLAFON.......55..55
Cynradd - 6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.220........220
Cynradd - 6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.132........132
Cynradd - 6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL........203.203
Cynradd - 6662115: CRADOC C.P. SCHOOL........123.123
Cynradd - 6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL........151.151
Cynradd - 6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL........130.130
Cynradd - 6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL........46.46
Cynradd - 6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL........237.237
Cynradd - 6662127: YSGOL Y BANNAU122.........122
Cynradd - 6662129: YSGOL RHIW BECHAN.171........171
Cynradd - 6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.71........71
Cynradd - 6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH........30.30
Cynradd - 6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD152.........152
Cynradd - 6662149: YSGOL Y CRIBARTH........126.126
Cynradd - 6662150: YSGOL GOLWG Y CWM........216.216
Cynradd - 6662151: YSGOL BRO TAWE........185.185
Cynradd - 6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR395.........395
Cynradd - 6662153: YSGOL Y MYNYDD DU........106.106
Cynradd - 6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG73.........73
Cynradd - 6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL........39.39
Cynradd - 6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL........103.103
Cynradd - 6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL........74.74
Cynradd - 6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL........79.79
Cynradd - 6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W.........30.30
Cynradd - 6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL........43.43
Cynradd - 6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.201........201
Cynradd - 6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL........122.122
Cynradd - 6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL........91.91
Cynradd - 6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL........225.225
Cynradd - 6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL.188........188
Cynradd - 6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL........102.102
Cynradd - 6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL........31.31
Cynradd - 6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL........155.155
Cynradd - 6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL........306.306
Cynradd - 6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL........109.109
Cynradd - 6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A.........118.118
Cynradd - 6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)