Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion uwchradd yn ôl awdurdod lleol

Mae’r data yn bennaf yn cynrychioli canfyddiadau rhieni o rhuglder eu plant, ac ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath o allu a ddangosir gan y disgybl yn eu gwaith ysgol.

None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Y gallu i siarad Cymraeg[Hidlo]
Siarad Cymraeg gartref[Hidlwyd]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad Cymraeg
Sir Ynys Môn5153,31080.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1504,0901,39535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Gwynedd5953,290345.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6159,9752,520185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70
Conwy9305,9301,950.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,5701,74559070.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol345
Sir Ddinbych3554,8552,150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,0952,4801,495125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.590
Sir y Fflint2957,6707,075.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,2104451,050*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1,675
Wrecsam906,5453,210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,3055001,55560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.790
Powys3357,5253,780.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,5551,160795250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.830
Sir Ceredigion3152,565175.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9901,6901,42055.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45
Sir Benfro2255,5102,925.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,7301,0051,35045.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.700
Sir Gaerfyrddin6856,9802,165.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,8056,4305,93075.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15110
Abertawe2056,230750.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24,6551,0003,370140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol450
Castell-nedd Port Talbot1901,4453,000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,61526035570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.740
Pen-y-bont ar Ogwr1854,5501,305.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,6055401,33545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104,415
Bro Morgannwg1308,3403,240.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,155105180*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.160
Rhondda Cynon Taf3755,8353,480.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,8851,7803,950130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1,130
Merthyr Tudful*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.1,9751,005.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,475*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.20*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.
Caerffili5513,3902,595.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,2856703,81065.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.70
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,220915.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol495
Tor-faen1308,4355,140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4502701,930*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
Sir Fynwy1107,3452,020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.50*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105
Casnewydd15513,2804,450.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,56512074065.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.650
Caerdydd30010,7501,520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31,9803,2754,275120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.740

Metadata

Teitl

'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion 11-15 oed mewn ysgolion uwchradd yn ôl blwyddyn

Diweddariad diwethaf

11/06/2020 11/06/2020

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2007/08 ymlaen, neu yn fwy diweddar os nad yw'r eitem data ar gael ar gyfer blynyddoedd cynharach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = Nifer y disgyblion yn fwy na sero ond yn llai na phump. Mae niferoedd y disgyblion wedi cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.