Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd yn ôl ysgol, 2018

Mae’r data yn bennaf yn cynrychioli canfyddiadau rhieni o rhuglder eu plant, ac ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath o allu a ddangosir gan y disgybl yn eu gwaith ysgol.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Y gallu i siarad Cymraeg[Hidlo]
Siarad Cymraeg gartref[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad Cymraeg
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch (Sir Ynys Môn)5525.2545...75..*
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris (Sir Ynys Môn).**510...5...
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern (Sir Ynys Môn)455.*10*..10...
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd (Sir Ynys Môn)35*.55.......
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan (Sir Ynys Môn)10*.**...*...
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran (Sir Ynys Môn)30*.55...*...
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn (Sir Ynys Môn)20*.55*..*...
6602138: Ysgol Cemaes (Sir Ynys Môn)155.1015...10...
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran (Sir Ynys Môn)20*.**.......
6602140: Ysgol Esceifiog (Sir Ynys Môn)6515.1020...*...
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn (Sir Ynys Môn)10*.5*...*...
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd (Sir Ynys Môn)4510.*10*..*...
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre (Sir Ynys Môn)1510.1015...5...
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch (Sir Ynys Môn)15*.**...*...
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll (Sir Ynys Môn)170*.3050...20...
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell (Sir Ynys Môn)35*.55...5...
6602154: Ysgol Y Graig (Sir Ynys Môn)18025.2540...20...
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed (Sir Ynys Môn)1510.1520...10...
6602156: Ysgol Henblas (Sir Ynys Môn)605.*5...*...
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd (Sir Ynys Môn)805.*10*..*...
6602160: Ysgol Pencarnisiog (Sir Ynys Môn)35*.5....*...
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth (Sir Ynys Môn)305.1025...5...
6602162: Ysgol Penysarn (Sir Ynys Môn)305.1515*..5...
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen (Sir Ynys Môn)255.1040...10...
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr (Sir Ynys Môn)5*.1015...*...
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol (Sir Ynys Môn)35*.**...*...
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn (Sir Ynys Môn)155.*15...*...
6602168: Ysgol Gymuned y Fali (Sir Ynys Môn)35*.1020...*...
6602169: Ysgol Llanfawr (Sir Ynys Môn)***4085*..100...
6602170: Ysgol Goronwy Owen (Sir Ynys Môn)4025*1015...5...
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch (Sir Ynys Môn)25*.*5.......
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn (Sir Ynys Môn)*..1020*..55...
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan (Sir Ynys Môn)4510.1550*..10...
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth (Sir Ynys Môn)7015.4065...10...
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland (Sir Ynys Môn)5..2070*..40...
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn (Sir Ynys Môn)5515.2515*..5...
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir (Sir Ynys Môn)1255255205..5...
6602227: Ysgol Rhyd y Llan (Sir Ynys Môn)8010.510*..*...
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont (Sir Ynys Môn)4510.1515...5...
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo (Sir Ynys Môn)205.**......*
6603036: Ysgol Cybi (Sir Ynys Môn)1010*6516050..75...
6603304: Ysgol Santes Fair (Sir Ynys Môn)*..520...110...
6605200: Ysgol Caergeiliog (Sir Ynys Môn)25**257595..120..*
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni (Gwynedd)75551010...*...
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn (Gwynedd)80**10510..5...
6612006: Ysgol Llanrug (Gwynedd)175510510*..*..*
6612008: Ysgol Gynradd Abererch (Gwynedd)405*10**..5..*
6612009: Ysgol Abersoch (Gwynedd)*..**...*...
6612010: Ysgol Beddgelert (Gwynedd).*..**..*...
6612011: Ysgol Bethel (Gwynedd)955*5**......
6612013: Ysgol Bodfeurig (Gwynedd)1025.*10*..10...
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest (Gwynedd)20*.515*..10...
6612017: Ysgol Brynaerau (Gwynedd)35..*5...10...
6612026: Ysgol Y Gelli (Gwynedd)1505.*10*..5...
6612028: Ysgol Penybryn (Gwynedd)85155510*..*..*
6612033: Ysgol Treferthyr (Gwynedd)4015.520*..5...
6612035: Ysgol Cwm Y Glo (Gwynedd)**.**...*...
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog (Gwynedd)30.*..*......
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin (Gwynedd)45*.**...*...
6612042: Ysgol Dolbadarn (Gwynedd)75**1530*..15...
6612046: Ysgol Gynradd Edern (Gwynedd)60*.**.......
6612047: Ysgol Felinwnda (Gwynedd)20**.........
6612048: Ysgol Bro Plenydd (Gwynedd)45..55...*...
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen (Gwynedd)25..**5..10..*
6612051: Ysgol Glanadda (Gwynedd)10.**.15..10..*
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn (Gwynedd)10...*.......
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog (Gwynedd)2025.*10.......
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi (Gwynedd)20*.10**..5...
6612069: Ysgol Llanllechid (Gwynedd)1055152515*..5..5
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni (Gwynedd)405.*10*..*...
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn (Gwynedd)15*.**...*...
6612078: Ysgol Baladeulyn (Gwynedd)15***.*......
6612081: Ysgol Gynradd Nebo (Gwynedd)10...*...*...
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun (Gwynedd)30..**...*...
6612089: Ysgol Bro Lleu (Gwynedd)125*.1010...10...
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf (Gwynedd)75105..*......
6612097: Ysgol Rhiwlas (Gwynedd)10*.*10*..5..*
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan (Gwynedd)20.**.*..5...
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan (Gwynedd)55*.**...*..*
6612103: Ysgol Sarn Bach (Gwynedd)305.*5.......
6612104: Ysgol Eifion Wyn (Gwynedd)1005*2015*..15...
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn (Gwynedd)25*.1015...10...
6612110: Ysgol Y Gorlan (Gwynedd)605.155...*...
6612111: Ysgol Yr Eifl (Gwynedd)35*.*....*...
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog (Gwynedd)35**.....*...
6612113: Ysgol Waunfawr (Gwynedd)85*.510...5..*
6612116: Ysgol Glancegin (Gwynedd)1510.25855..40..*
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr (Gwynedd)*..*.5..5...
6612119: Ysgol Yr Hendre (Gwynedd)2801055105..*...
6612122: Ysgol Bontnewydd (Gwynedd)11015.510*..5...
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd (Gwynedd)14010.45505..15..*
6612125: Ysgol Cymerau (Gwynedd)145*.3535*..25..5
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) (Gwynedd)45.*1010*..10..*
6612127: Ysgol Y Felinheli (Gwynedd)100**20*5..10..*
6612180: Ysgol Bro Tegid (Gwynedd)655*1515*..10...
6612181: Ysgol y Traeth (Gwynedd)**.40605..55..*
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (Gwynedd)10..51015..10...
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (Gwynedd)15*.525...15...
6612190: Ysgol Bro Cynfal (Gwynedd)35.**10...5...
6612192: Ysgol Edmwnd Prys (Gwynedd)20*.**...*...
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr (Gwynedd)10..1015...*...
6612198: Ysgol Y Garreg (Gwynedd)105.*....*...
6612199: Ysgol O M Edwards (Gwynedd)7010..........
6612205: Ysgol Manod (Gwynedd)65..10*...10...
6612207: Ysgol Gynradd Pennal (Gwynedd)*..5**..*...
6612208: Ysgol Cefn Coch (Gwynedd)100*.1015...5...
6612210: Ysgol Talsarnau (Gwynedd)25..5*...*...
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau (Gwynedd)40..5**..10...
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn (Gwynedd)155*2560*..90..5
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn (Gwynedd)45..10*...*...
6612214: Ysgol Bro Tryweryn (Gwynedd)35*..........
6612219: Ysgol Tanycastell (Gwynedd)1520.*20...*...
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn (Gwynedd)35*.5*10..*...
6612221: Ysgol Maenofferen (Gwynedd)1355*1510...5..*
6612227: Ysgol Hirael (Gwynedd)10**102025..60..*
6612228: Ysgol Craig y Deryn (Gwynedd)205.1535...15...
6612229: Ysgol Bro Llifon (Gwynedd)805**5...5...
6613004: Ysgol Pont Y Gof (Gwynedd)70*.5**..*...
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla (Gwynedd)165*.2020...10...
6613009: Ysgol Y Faenol (Gwynedd)105.204530..60...
6613010: Ysgol Foel Gron (Gwynedd)15*.*5*..*...
6613013: Ysgol Llandygai (Gwynedd)10..252520..25..*
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog (Gwynedd)355..........
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy (Gwynedd)10..**...*...
6613029: Ysgol Tregarth (Gwynedd)2530.1010...10..*
6613030: Ysgol Cae Top (Gwynedd)**.2590*..60..*
6613300: Ysgol Santes Helen (Gwynedd)255.*15*..15...
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes (Gwynedd)**.*10*..85...
6613305: Ysgol Beuno Sant (Gwynedd)10*.*15...5...
6622002: Ysgol Dolgarrog (Conwy)5*.2010*..10...
6622012: Ysgol Betws Y Coed (Conwy)**.55...*...
6622023: Ysgol Capelulo (Conwy)*..1515*..75...
6622038: Ysgol Deganwy (Conwy)**.453010..165...
6622043: Ysgol Dolwyddelan (Conwy)5..**.......
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn (Conwy)**.525*..90...
6622053: Ysgol Glanwydden (Conwy)10*.254535..110...
6622061: Ysgol Tudno (Conwy)**.10*35..100...
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd (Conwy)5*.4530*..35...
6622086: Ysgol Penmachno (Conwy)10..5105..*...
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos (Conwy)*..*2510..315...
6622104: Ysgol Talhaiarn (Conwy)10*.105...10...
6622106: Ysgol Babanod Mochdre (Conwy).....*..40...
6622107: Ysgol Tal-y-Bont (Conwy)**.55...10...
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones (Conwy)...5155..90...
6622110: Ysgol Maes Owen (Conwy)...1025*..185...
6622111: Ysgol Glan Gele (Conwy)*...**..140...
6622112: Ysgol Glan Morfa (Conwy)30**505010..35...
6622114: Ysgol Bod Alaw (Conwy)70**603515..35...
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn (Conwy)5..353520..40...
6622118: Ysgol Y Foryd (Conwy)...515...100...
6622121: Ysgol Craig Y Don (Conwy).*.355015..215...
6622123: Ysgol Cerrigydrudion (Conwy)55*.5*...*...
6622131: Ysgol Llannefydd (Conwy)25..*.*..*...
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan (Conwy)30*.*5*..5...
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw (Conwy)55*.1010...*...
6622221: Ysgol Sant Elfod (Conwy)**.52520..260...
6622222: Ysgol Capel Garmon (Conwy)5..**.......
6622225: Ysgol Glan Conwy (Conwy)*..151010..55...
6622264: Ysgol Cynfran (Conwy)**.10305..110...
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn (Conwy)*..204560..105..*
6622269: Ysgol Cystennin (Conwy)....**..55...
6622270: Ysgol Pentrefoelas (Conwy)20...*...*...
6622271: Ysgol Bro Gwydir (Conwy)9025.2590*..25...
6622272: Ysgol Nant Y Groes (Conwy)*..15205..200...
6622273: Ysgol Swn Y Don (Conwy)...1015*..80...
6622274: Ysgol Awel y Mynydd (Conwy)25**504010..205...
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan (Conwy)**.2015*..35...
6623021: Ysgol Llangelynnin (Conwy)20**101520..*...
6623024: Ysgol Pencae (Conwy)510.1075*..25...
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan (Conwy)10...*.......
6623038: Ysgol St. George (Conwy)...*5*..45...
6623039: Ysgol Llanddoged (Conwy)20*.55*..*...
6623040: Ysgol Eglwysbach (Conwy)35*.10**..*...
6623043: Ysgol Porth y Felin (Conwy)*.*202530..180...
6623059: Ysgol Llanddulas (Conwy)*..151510..85...
6623062: Ysgol Betws yn Rhos (Conwy)25..105...5...
6623302: Ysgol Bodafon (Conwy)...10255..45...
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies (Conwy)...*.10..75...
6623307: Ysgol San Sior (Conwy)*.*52530..120...
6623333: Ysgol Sant Joseph (Conwy)...510*..160...
6623340: Ysgol y Plas (Conwy)**.55...40...
6625201: Ysgol Pen Y Bryn (Conwy)**.101010..315..*
6632011: Ysgol Hiraddug (Sir Ddinbych)...*10...155...
6632037: Ysgol Y Castell Cp (Sir Ddinbych)*....*..155...
6632038: Christ Church Primary School (Sir Ddinbych)....345.......
6632039: Ysgol Llywelyn (Sir Ddinbych)....5*..510...
6632057: Ysgol Y Faenol (Sir Ddinbych)*..560*..40...
6632059: Ysgol Penmorfa Cp (Sir Ddinbych)*..55*..325..*
6632060: Ysgol Emmanuel (Sir Ddinbych)...*350.......
6632066: Ysgol Dewi Sant (Sir Ddinbych)351551007025..75.*55
6632067: Ysgol Melyd (Sir Ddinbych)*..510...100...
6632070: Ysgol Bodfari (Sir Ddinbych)...*20*..5...
6632072: Ysgol Bryn Hedydd (Sir Ddinbych)...***..330..25
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog (Sir Ddinbych)...*25*..25...
6632125: Frongoch Juniors (Sir Ddinbych)**.51530..135..10
6632127: Ysgol Henllan (Sir Ddinbych)2515*..*......
6632134: Ysgol Twm o'r Nant (Sir Ddinbych)85510503040..*...
6632135: Ysgol Bryn Clwyd (Sir Ddinbych)...**...20...
6632136: Ysgol Y Parc (Sir Ddinbych)...105*..95...
6632164: Ysgol Gellifor (Sir Ddinbych)...*.50......
6632168: Ysgol Pentrecelyn (Sir Ddinbych)255..*.......
6632169: Ysgol Rhewl (Sir Ddinbych)*..*15*......
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch (Sir Ddinbych)1510...*......
6632215: Ysgol Carrog (Sir Ddinbych)*.****..30...
6632216: Ysgol Caer Drewyn (Sir Ddinbych)*..*5*..70...
6632219: Ysgol Bro Elwern (Sir Ddinbych)15*.515...*...
6632227: Ysgol Y Llys (Sir Ddinbych)506520401580..10...
6632234: Ysgol Bryn Collen (Sir Ddinbych)...**15..115...
6632255: Rhos Street Cp School (Sir Ddinbych).*.*10*..120...
6632256: Ysgol Pen Barras (Sir Ddinbych)15035.**.......
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch (Sir Ddinbych)3035..........
6632262: Ysgol Bro Famau (Sir Ddinbych)*..*.*..55...
6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant (Sir Ddinbych)2560**20.......
6632264: Ysgol Clawdd Offa (Sir Ddinbych)*..*.25..270...
6632265: Bodnant Community Primary School (Sir Ddinbych)...***..340..*
6632266: Ysgol Pendref (Sir Ddinbych)..*151510..75..5
6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy (Sir Ddinbych)3530..15...*...
6632268: Ysgol Carreg Emlyn (Sir Ddinbych)4020..*.......
6633020: Ysgol Tremeirchion (Sir Ddinbych)10*.2015......*
6633024: St Asaph Infants School (Sir Ddinbych)...*5...45...
6633044: Ysgol Llanbedr (Sir Ddinbych)*..*30...5...
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd (Sir Ddinbych)4015**510..*...
6633050: Ysgol Borthyn (Sir Ddinbych)**.510*..75...
6633057: Ysgol Pant Pastynog (Sir Ddinbych)30..20*...*...
6633061: Ysgol Dyffryn Ial (Sir Ddinbych)....*...40...
6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School (Sir Ddinbych)...*5...100...
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School (Sir Ddinbych)....235.......
6633316: Ysgol Trefnant (Sir Ddinbych)*...*55..10..*
6642002: Ysgol Glan Aber (Sir y Fflint)...*70*..35..5
6642003: Ysgol Merllyn (Sir y Fflint)...*10*..110..*
6642004: Westwood Cp (Sir y Fflint)...15*155..10...
6642012: Ewloe Green (Sir y Fflint)...*10285..*...
6642013: Bryn Garth Cp (Sir y Fflint)..***5..65...
6642015: Ysgol Gwynedd Cp (Sir y Fflint)**..**..385...
6642018: Ysgol Maesglas (Sir y Fflint)...***..185...
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant (Sir y Fflint).15..10*......
6642024: Ysgol Estyn Community School (Sir y Fflint).*.*10*..155..5
6642026: Lixwm Cp School (Sir y Fflint)*.......40...
6642028: Ysgol Glanrafon (Sir y Fflint)7510.45110*..5...
6642032: Northop Hall (Sir y Fflint)...15905..55..*
6642040: Wood Memorial Primary School (Sir y Fflint)........125...
6642041: Sealand Cp School (Sir y Fflint)........160...
6642043: Sychdyn Cp (Sir y Fflint)....**..145...
6642044: Trelogan Primary (Sir y Fflint)....*10..50..*
6642046: Bryn Pennant Cp (Sir y Fflint)........100...
6642049: Ysgol Bro Carmel (Sir y Fflint)...*105..130...
6642050: Rhos Helyg School (Sir y Fflint)....*...115...
6642051: Ysgol Terrig (Sir y Fflint)1010.*20...*...
6642052: Ysgol Bryn Deva (Sir y Fflint).**10655..140...
6642053: Sandycroft Cp (Sir y Fflint)...***..225..30
6642056: Gwernymynydd Cp School (Sir y Fflint).....*..55...
6642061: Queensferry Community Primary School (Sir y Fflint)...*5130..*...
6642062: Ysgol Bryn Coch (Sir y Fflint)*..1520*..465..5
6642063: Mountain Lane Primary School (Sir y Fflint)...2015*..305..*
6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain (Sir y Fflint)...*530......
6642065: Brynford Cp (Sir y Fflint)...*10*..45...
6642068: Ysgol Bryn Gwalia (Sir y Fflint)...**...125..25
6642077: Golftyn Cp School (Sir y Fflint).*.10320*..5...
6642078: Saltney Ferry Cp (Sir y Fflint)....*...70..*
6642081: Y Waun (Sir y Fflint)...**...70..*
6642082: Ysgol Gwenffrwd (Sir y Fflint)10100**2510..10...
6642084: Abermorddu Cp School (Sir y Fflint)*..10565..70..15
6642085: Southdown Cp (Sir y Fflint)...*10*..295..*
6642086: Wepre Community School (Sir y Fflint)....*...215..45
6642089: Drury Primary School (Sir y Fflint)...109520......
6642091: Cornist Park Cp (Sir y Fflint)...*5...245...
6642092: Ysgol Derwenfa Cp (Sir y Fflint)...*10*..90..*
6642093: Penarlag Cp (Sir y Fflint)...10605..80..5
6642094: Owen Jones Cp (Sir y Fflint)*..*6035..10..*
6642237: Gronant Primary School (Sir y Fflint)...*5*..30..*
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti (Sir y Fflint)306580.........
6642266: Ysgol Parc Y Llan (Sir y Fflint)...*5520..10...
6642267: Ysgol Mynydd Isa (Sir y Fflint)*..1015*..410..*
6642268: Broughton Primary School (Sir y Fflint)..**.410......
6642269: Ysgol Cae'r Nant (Sir y Fflint)...*290.......
6642270: Ysgol Penyffordd (Sir y Fflint).....*..205..*
6642271: Ysgol Ty Ffynnon (Sir y Fflint)...*20*..185...
6642272: Ysgol Maes Y Felin (Sir y Fflint)*..10235.......
6643002: Nannerch V.C.P. School (Sir y Fflint)....*...40...
6643303: Ysgol Yr Esgob C In W (Sir y Fflint)...***..35..*
6643306: St Mary's (Sir y Fflint)..*.**..230...
6643307: St Winefrides (Sir y Fflint)...***..115...
6643308: St David's Catholic Primary School (Sir y Fflint)...***..60...
6643311: St Anthony's Catholic Primary (Sir y Fflint)*..***..110..*
6643312: Venerable Edward Morgan Rc (Sir y Fflint)....*...225...
6643316: Trelawnyd (Sir y Fflint)...*5...65..*
6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford (Sir y Fflint)...106010..10..*
6643330: St. Ethelwolds (Sir y Fflint)...*5*..65..*
6643331: St John The Baptist Va School (Sir y Fflint)...***..80...
6643332: Nercwys Va (Sir y Fflint).*..20*..*...
6643333: Hawarden Village Va (Sir y Fflint)...5205..315..*
6645200: Derwen Foundation School (Sir y Fflint)*..*5*..145...
6652076: The Rofft Cp School (Wrecsam)*.......185...
6652137: Froncysyllte (Wrecsam)....10...10..15
6652138: Garth Cp (Wrecsam)....**..55..10
6652139: Ysgol Cynddelw (Wrecsam)15*30..5..30...
6652140: Llanarmon Dc School (Wrecsam)10*5.**......
6652143: Pontfadog (Wrecsam)........15...
6652149: Ysgol Acrefair (Wrecsam)....1255..35..5
6652151: Cefn Mawr C P School (Wrecsam)*...145...*...
6652160: Ysgol Maes-Y-Llan (Wrecsam)...*15*..130..*
6652162: Ysgol Min y Ddol (Wrecsam)*10.1050...*...
6652173: Alexandra C P School (Wrecsam)..**15*..235...
6652176: Brynteg C P School (Wrecsam)....*45..90...
6652178: Bwlchgwyn School (Wrecsam)....75.......
6652179: Ysgol Tan-y-Fron (Wrecsam).*..100...*..*
6652187: Black Lane C P School (Wrecsam)..*..10..105...
6652191: Rhosddu County Primary (Wrecsam)....**..225...
6652200: Rhostyllen Cp School (Wrecsam)....45...65..45
6652204: Ysgol Deiniol C P (Wrecsam)........145...
6652208: Barker's Lane Cp (Wrecsam)...*.*..165..*
6652209: Wat's Dyke County Primary (Wrecsam)....*...245...
6652224: Ysgol Bryn Tabor (Wrecsam)20150*.30*......
6652232: Ysgol Sant Dunawd (Wrecsam)...*15*..90...
6652235: Holt C.P. School (Wrecsam)....15*..55..*
6652238: Ysgol Bodhyfryd (Wrecsam)2530452015025..*...
6652259: Ysgol I.D. Hooson (Wrecsam)307080**40..*...
6652263: Ysgol Plas Coch (Wrecsam)30..605530..80...
6652266: Penygelli C P School (Wrecsam).*..15*..215...
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton Cp (Wrecsam)...***..155...
6652268: Ysgol Heulfan (Wrecsam)....*...270..*
6652269: Hafod Y Wern Community Primary School (Wrecsam)....240*..*...
6652270: Gwenfro Community Primary (Wrecsam).*..*...260..*
6652271: Park Community Primary School Llay (Wrecsam)....**..260..*
6652272: Rhosymedre Community Primary (Wrecsam)...*15025..*...
6652273: Ysgol Maes y Mynydd (Wrecsam)...*170125......
6652274: Gwersyllt Community Primary School (Wrecsam)....17540..10...
6652275: Penycae Community Primary School (Wrecsam).*.*2020..110..20
6652276: Acton Primary (Wrecsam)....10*..345...
6652277: Victoria Community Primary (Wrecsam)...*19055..100..*
6652278: Ysgol y Waun (Wrecsam)....**..265...
6652279: Ysgol Bro Alun (Wrecsam)10*.1530*..60...
6652280: Ysgol Yr Hafod (Wrecsam).*.*575..180..*
6652281: Borras Park Community Primary School (Wrecsam).....*..350...
6653028: St Peter's School (Wrecsam)....185.......
6653036: Pentre Ciw Voluntary Controlled (Wrecsam)..*.....20..40
6653042: Eyton Primary School (Wrecsam)...*5*..45...
6653054: Borderbrook School (Wrecsam).....*..20...
6653055: St Giles Controlled Primary School (Wrecsam)...*22585..15..*
6653301: Bronington Church In Wales V.A (Wrecsam)....*...80...
6653305: Madras Va School (Wrecsam)........105...
6653326: St Chad's Church In Wales Aided School (Wrecsam)*.*.....50...
6653334: St Mary's Rc Primary (Wrecsam)*..*305*......
6653337: Minera (Wrecsam)....*...80..*
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch (Wrecsam)*..*.5..230...
6653341: St Mary's Church In Wales (Wrecsam)....*5..65..95
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's) (Wrecsam)....1090..15...
6653343: St Anne's Catholic Primary (Wrecsam)....45...110..*
6653346: St Mary's Overton (Wrecsam)**.*9045..5..*
6653347: St Paul's Voluntary Aided (Wrecsam)....30...5...
6662002: Abermule Primary School (Powys)....5*..45...
6662003: Arddleen C.P. School (Powys)...*70*..*...
6662004: Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw (Powys)*10..10.......
6662005: Berriew C.P. School (Powys)...*25*..40...
6662008: Caersws C.P. School (Powys)....20...15.*.
6662009: Ysgol Gynradd Carno (Powys)1515..........
6662010: Carreghofa C.P. School (Powys)...**...85..*
6662018: Leighton C.P. School (Powys)...*35...20...
6662019: Ysgol Llanbrynmair (Powys)2010.*10...*...
6662020: Llandinam C.P. School (Powys)...*....35...
6662021: Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion (Powys)3015.15305..55..*
6662033: Meifod C.P. School (Powys).*.*20...40...
6662040: Penygloddfa C.P. School (Powys)...5245*......
6662041: Ysgol Pontrobert (Powys)5*.55...*...
6662044: Ysgol Dyffryn Trannon (Powys)*..2020...60...
6662048: Ladywell Green Infants School (Powys)...**...60...
6662049: Guilsfield C.P. School (Powys)...510...85..10
6662050: Llanidloes C.P. School (Powys)*..510*..235.*.
6662051: Buttington Trewern C.P. School (Powys)...530...100..5
6662053: Brynhafren C.P. School (Powys)**.*10*..20...
6662054: Churchstoke C.P. School (Powys)....*...30...
6662056: Hafren C.P. School (Powys)**.545...105.**
6662057: Ysgol Gynradd Llanfyllin (Powys)20**3015*..65...
6662058: Ysgol Gynradd Glantwymyn (Powys)35*.*15*..*...
6662059: Ysgol Pennant (Powys)15*.1020*..10...
6662060: Maesyrhandir C.P. School (Powys)*...*...140...
6662062: Treowen C.P. School (Powys)....10*..100...
6662066: Franksbridge C.P. School (Powys)....255..*...
6662068: Llanbister C.P. School (Powys)....**..30...
6662070: Llandrindod Wells C.P. School (Powys)...*13510..50...
6662071: Llanfihangel Rhydithon C.P. School (Powys)....*...20..*
6662075: Presteigne C.P. School (Powys)*..*10*..120..5
6662076: Radnor Valley C.P. School (Powys)...*50*..*..*
6662077: Crossgates C.P. School (Powys).*.*15*..100.*.
6662079: Mount Street C.P. Junior (Powys).*.*40*..100..*
6662080: Mount Street C.P. Infants (Powys)...**...80...
6662084: Ysgol Dolafon (Powys)....50.......
6662089: Builth Wells C.P. School (Powys)2035.25100*..30...
6662092: Sennybridge C.P. School (Powys)5*.1035*..50...
6662113: Crickhowell C.P. School (Powys)...*20...150..*
6662115: Cradoc C.P. School (Powys)...**...90...
6662116: Hay-on-Wye C.P. School (Powys)....120...5...
6662117: Llangynidr C.P. School (Powys)....70*..45...
6662122: Irfon Valley C.P. School (Powys)....**..35...
6662125: Llanfaes C.P. School (Powys).*.*75*..85...
6662127: Ysgol y Bannau (Powys)2530.1035.......
6662129: Ysgol Rhiw Bechan (Powys).1015.2550..25...
6662146: Llanrhaeadr Ym Mochnant C.P. School (Powys)20*.1010...20..*
6662147: Ysgol Bro Cynllaith (Powys)....20...*...
6662148: Ysgol Dafydd Llwyd (Powys)3550*2525*..10...
6662149: Ysgol y Cribarth (Powys)...*45*..60...
6662150: Ysgol Golwg y Cwm (Powys)...*10*..145...
6662151: Ysgol Bro Tawe (Powys).*.520*..145...
6662152: Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr (Powys)6510*50125.......
6662153: Ysgol y Mynydd Du (Powys)....70...*...
6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng (Powys)*..555.......
6663000: Llanfechain C.I.W. School (Powys)*..*10...25...
6663002: Montgomery C.I.W. School (Powys)...*85.......
6663016: Forden C.I.W. School (Powys)...*55...*...
6663021: Llandysilio C.I.W. School (Powys)....5...65..*
6663022: Castle Caereinion Church In Wales School (Powys)....*...25..*
6663026: Gladestry C.I.W. School (Powys)....*...35...
6663030: Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary (Powys)...2530*..115..*
6663031: Newbridge-On-Wye Church In Wales School (Powys)...560...25..*
6663033: Clyro C.I.W. School (Powys)...*15*..50...
6663035: Knighton C.I.W. School (Powys)....155...*.*10
6663036: Rhayader C.I.W. School (Powys).*.1535...100...
6663037: Llanelwedd Church In Wales Primary School (Powys)**.*30*..50...
6663046: Llangedwyn C In W Primary School (Powys).....*..25...
6663050: Llangors C.I.W. School (Powys)....10*..95...
6663051: Welshpool Church in Wales Primary School (Powys)...*16530..60...
6663301: St. Michael's C.I.W. School (Powys)....95...5...
6663303: Llansantffraid C In W School (Powys)...**...80..*
6663316: Llanbedr C.I.W. (Aided) (Powys)....30...*...
6663317: Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School (Powys).*.*4510..40...
6663318: Priory Church In Wales School (Powys)....1105..*...
6663320: St Mary`s R.C. (A) School (Powys)...*10*..70...
6663322: Llangattock C.I.W. School (Powys).....20..65...
6665200: Ysgol Gynradd Llanerfyl (Powys)20..*5...*...
6672281: Ysgol Gymunedol Gynradd Aberaeron (Sir Ceredigion)35303053515..15...
6672284: Ysgol Gymunedol Cilcennin (Sir Ceredigion)*..*10...5...
6672285: Ysgol Gymunedol Ciliau Parc (Sir Ceredigion)2010**15*..5...
6672288: Ysgol Gymunedol Dihewyd (Sir Ceredigion)5..*5...5...
6672289: Ysgol Gymunedol Felinfach (Sir Ceredigion)25..55*..*.**
6672291: Ysgol Gymunedol Llanarth (Sir Ceredigion)10**51010..*...
6672293: Ysgol Gymunedol Llannon (Sir Ceredigion)5*.*25.......
6672295: Ysgol Gymunedol Cei Newydd (Sir Ceredigion)..*535*..30..*
6672298: Ysgol Gymunedol Talgarreg (Sir Ceredigion)30.***...5...
6672299: Yr Ysgol Gymunedol Gymraeg (Sir Ceredigion)145**6565*..25.*.
6672303: Ysgol Gymunedol Comins Coch (Sir Ceredigion)...1035*..100.**
6672308: Ysgol Gymunedol Llanfarian (Sir Ceredigion)1020..10...*...
6672309: Ysgol Gymunedol Llanfihangel-Y-Creuddyn (Sir Ceredigion)10..*10*..5.*.
6672310: Ysgol Gymunedol Llangwyryfon (Sir Ceredigion)2515..*.......
6672311: Ysgol Gymunedol Llanilar (Sir Ceredigion)2035**25*..5...
6672312: Ysgol Gymunedol Mynach (Sir Ceredigion)10*..5...10...
6672313: Ysgol Gymunedol Penllwyn (Sir Ceredigion)15..510...10.*.
6672314: Ysgol Gymunedol Llwynyreos (Sir Ceredigion)5..1575*..95.**
6672315: Ysgol Gymunedol Syr John Rhys (Sir Ceredigion)*..*10...5...
6672316: Ysgol Gymunedol Rhydypennau (Sir Ceredigion)4050*.30...20...
6672317: Ysgol Gymunedol Talybont (Sir Ceredigion)20*.515*..15..*
6672319: Ysgol Gymunedol Aberporth (Sir Ceredigion)1015.*70...10...
6672320: Ysgol Gymunedol Beulah (Sir Ceredigion)*..*10...*.**
6672323: Ysgol Gymunedol Llechryd (Sir Ceredigion).*.*20...20..*
6672324: Ysgol Gymunedol Penparc (Sir Ceredigion)5020.515*..*...
6672345: Ysgol Gymunedol Trewen (Sir Ceredigion)*5..5...*...
6672353: Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid (Sir Ceredigion)20..1010...20..*
6672361: Ysgol Gymunedol Plascrug (Sir Ceredigion)*5.2055*..235.*5
6672362: Ysgol Gymunedol Craig Yr Wylfa (Sir Ceredigion).*.515...25.**
6672363: Ysgol Gymunedol Penrhyncoch (Sir Ceredigion)25*.1520*..5..*
6672366: Ysgol Gymunedol Y Dderi (Sir Ceredigion)25*.1030...30...
6672367: Ysgol Gymunedol Cenarth (Sir Ceredigion)5*.*20*..*...
6672368: Ysgol Gynradd Aberteifi (Sir Ceredigion)4015*1516510..75.*.
6672369: Ysgol Bro Sion Cwilt (Sir Ceredigion)25*.1045...10...
6672371: Ysgol Gynradd T Llew Jones (Sir Ceredigion)455.2040...25...
6672372: Ysgol Rhos Helyg (Sir Ceredigion)2515.*15...5...
6672373: Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn (Sir Ceredigion)45.*1010...15...
6673058: Ysgol Wirfoddol Myfenydd (Sir Ceredigion)15*.1520...15.**
6673318: Ysgol Gymorthedig Padarn Sant (Sir Ceredigion)...*15*..95..*
6682203: Sageston Community Primary School (Sir Benfro)...*75...15...
6682209: Ysgol Gymunedol Eglwyswrw (Sir Benfro)7020..*.......
6682212: Ysgol Gymunedol Wdig (Sir Benfro)5*.515...80...
6682214: Fenton Community Primary School (Sir Benfro)*...20...295...
6682220: Johnston C P School (Sir Benfro)*..**...175...
6682222: Lamphey Primary School (Sir Benfro)...*10...160...
6682223: Ysgol Gymunedol Brynconin (Sir Benfro)1515.*30...5...
6682228: Hook Cp School (Sir Benfro).*.*35...30...
6682231: Ysgol Llanychllwydog (Sir Benfro)105......*...
6682233: Maenclochog Cp School (Sir Benfro)3025.*15...*...
6682237: Milford Haven Junior School (Sir Benfro)....335...35...
6682242: Narberth Cp School (Sir Benfro)1025.3050...120...
6682243: Ysgol Bro Ingli (Sir Benfro)2045.*15...*...
6682250: Puncheston Cp School (Sir Benfro)1015.515...*..*
6682253: St Dogmaels Cp (Sir Benfro)1535.*25...5...
6682254: Wolfcastle Cp School (Sir Benfro)1015..*...*...
6682258: Saundersfoot Cp School (Sir Benfro)*...10...225...
6682260: Stepaside C. P. School (Sir Benfro)...*40...75...
6682261: Templeton Cp School (Sir Benfro).*.*95...*...
6682263: Solva Community School (Sir Benfro)...*25...20...
6682265: The Meads Cp Infant And Nursery School (Sir Benfro)....220...*...
6682266: Tavernspite Cp School (Sir Benfro)*..1060...105...
6682267: Mount Airey Community Nursery And Infant (Sir Benfro)........80..*
6682270: Ysgol Gymunedol Croesgoch (Sir Benfro)10*.1010...30..*
6682271: Broad Haven Cp School (Sir Benfro)...*30...60...
6682273: Roch Cp School (Sir Benfro)*..5115...10...
6682383: Ysgol Glan Cleddau (Sir Benfro)15130.*60.......
6682384: Coastlands Cp School (Sir Benfro)....75...*...
6682385: Ysgol Clydau (Sir Benfro)205.510...*...
6682386: Pembroke Dock Community School (Sir Benfro)*..*50...415...
6682387: Monkton Priory C.P. School (Sir Benfro)...*....155...
6682388: Gelli Aur/Golden Grove (Sir Benfro)*..1565...205...
6682389: Ysgol Glannau Gwaun (Sir Benfro)1035.10160...*..*
6682390: Ysgol y Frenni (Sir Benfro)8060.*10...*...
6682391: Prendergast Cp School (Sir Benfro).*..40...325..5
6682392: Pennar Community School (Sir Benfro)...**...190...
6682393: Neyland Community School (Sir Benfro).*..10...230...
6682395: Ysgol Hafan y Mor (Sir Benfro)*40.*40.......
6683035: Cilgerran Church In Wales VC School (Sir Benfro)1510.*55...5...
6683036: Cosheston Vc School (Sir Benfro)....45...*...
6683040: Cleddau Reach Vc School (Sir Benfro)*...165.......
6683042: Manorbier V.C.P School (Sir Benfro)....10...40...
6683050: Spittal Church In Wales Voluntary Controlled School (Sir Benfro)*..**...120...
6683053: Haverfordwest V.C. (Sir Benfro)....*...95...
6683055: St Florence Vc School (Sir Benfro)....50.......
6683058: Ysgol Ger Y Llan (Sir Benfro)*..1060...35...
6683059: Tenby Church in Wales VC Primary School (Sir Benfro)....*...220...
6683060: Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School (Sir Benfro)....25...55...
6683061: Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School (Sir Benfro)*...390.......
6683310: Ysgol Bro Dewi Church In Wales Va (Sir Benfro)*..560...25...
6683311: Holy Name Rc School (Sir Benfro).*.*20...70...
6683312: St. Mary's Catholic Primary School (Sir Benfro)....35...*...
6683313: Mary Immaculate Catholic Primary School (Sir Benfro)........170...
6683314: St Francis R C Primary School (Sir Benfro)*...*...85...
6683315: St.Aidan's V.A. School (Sir Benfro)*..**...55..*
6683319: St. Teilo's Catholic Primary School (Sir Benfro)....65...5...
6683320: St. Mark's V. A. School (Sir Benfro)...*35...65...
6683321: St. Oswalds VA School (Sir Benfro)....*...105...
6692000: Cefneithin C.P. (Sir Gaerfyrddin)2515..15