Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl ysgol, 2019

Mae’r data yn bennaf yn cynrychioli canfyddiadau rhieni o rhuglder eu plant, ac ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath o allu a ddangosir gan y disgybl yn eu gwaith ysgol.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Sector[Hidlwyd]
Y Gallu i Siarad Cymraeg[Hidlo]
Siarad Cymraeg gartref[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd
[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad Cymraeg
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch (Sir Ynys Môn)5010.3065...65..*........................
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris (Sir Ynys Môn).*.520...5...........................
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern (Sir Ynys Môn)405.510*..10...........................
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd (Sir Ynys Môn)45*.*5...............................
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran (Sir Ynys Môn)30*.*5...............................
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn (Sir Ynys Môn)20*.105...*...........................
6602138: Ysgol Cemaes (Sir Ynys Môn)155.1010...10...........................
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran (Sir Ynys Môn)20*.5*...*...........................
6602140: Ysgol Esceifiog (Sir Ynys Môn)7015.1515...5...........................
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn (Sir Ynys Môn)10..5*...*...........................
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd (Sir Ynys Môn)50*.*10*..*...........................
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre (Sir Ynys Môn)1010.1015...10...........................
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch (Sir Ynys Môn)15..**...*...........................
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll (Sir Ynys Môn)17510.3035...20...........................
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell (Sir Ynys Môn)30*.1010...*...........................
6602154: Ysgol Y Graig (Sir Ynys Môn)18020.3040...20...........................
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED (Sir Ynys Môn)1010.2015...*...........................
6602156: Ysgol Henblas (Sir Ynys Môn)605.*5...*...........................
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd (Sir Ynys Môn)80*.510*..*...........................
6602160: Ysgol Pencarnisiog (Sir Ynys Môn)45..10....*...........................
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth (Sir Ynys Môn)305.1030...10...........................
6602162: Ysgol Penysarn (Sir Ynys Môn)30*.1510*..5...........................
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen (Sir Ynys Môn)205.1535...10...........................
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr (Sir Ynys Môn)5*.1515...10...........................
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol (Sir Ynys Môn)40*.*5...*...........................
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn (Sir Ynys Môn)155.515...*...........................
6602168: Ysgol Gymuned y Fali (Sir Ynys Môn)25*.2020...5...........................
6602169: Ysgol Llanfawr (Sir Ynys Môn)***4080*..115...........................
6602170: Ysgol Goronwy Owen (Sir Ynys Môn)3025.1020...20...........................
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch (Sir Ynys Môn)255.510...*...........................
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn (Sir Ynys Môn)5*.1530...35...........................
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan (Sir Ynys Môn)3510.204510..20...........................
6602175: Ysgol Gynradd y Borth (Sir Ynys Môn)6015.4560...10...........................
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland (Sir Ynys Môn)**.2570*..45...........................
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn (Sir Ynys Môn)5515.2525*..............................
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir (Sir Ynys Môn)105*4051510..5...........................
6602227: Rhyd y Llan (Sir Ynys Môn)905.1010...10...........................
6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont (Sir Ynys Môn)505.1020...10...........................
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo (Sir Ynys Môn)20***5...*...........................
6603036: Cybi (Sir Ynys Môn)1010*6014045..95...........................
6603304: Ysgol Santes Fair (Sir Ynys Môn)*..1015...105...........................
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones (Sir Ynys Môn)........................230120*251105..*...
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi (Sir Ynys Môn)........................5550.70640*..*...
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni (Sir Ynys Môn)........................44575*1585*..10...
6604028: Ysgol David Hughes (Sir Ynys Môn)........................480250.30315...10...
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern (Sir Ynys Môn)........................3807054013520..35...
6605200: Ysgol Caergeiliog (Sir Ynys Môn)20**357565..145..*........................
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni (Gwynedd)75*51510...*...........................
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN (Gwynedd)85**15*10..5...........................
6612006: Ysgol Llanrug (Gwynedd)155515510*..*..*........................
6612008: Ysgol Gynradd Abererch (Gwynedd)35**105*..5..*........................
6612009: YSGOL ABERSOCH (Gwynedd)*..***..*...........................
6612010: YSGOL BEDDGELERT (Gwynedd)**..**..5...........................
6612011: Ysgol Bethel (Gwynedd)100**55...............................
6612013: Ysgol Bodfeurig (Gwynedd)10*155*10..10...........................
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST (Gwynedd)15**510*..*...........................
6612017: Ysgol Brynaerau (Gwynedd)35.***...10...........................
6612026: Ysgol Y Gelli (Gwynedd)15010.55...5...........................
6612028: Ysgol Penybryn (Gwynedd)80155510*..5..*........................
6612033: Ysgol Treferthyr (Gwynedd)405*5255..10...........................
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog (Gwynedd)30.*..*..*...........................
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN (Gwynedd)40..**...*...........................
6612042: Ysgol Dolbadarn (Gwynedd)80**1030*..15...........................
6612046: Ysgol Gynradd Edern (Gwynedd)60*.*5...............................
6612047: Ysgol Felinwnda (Gwynedd)20**.*...*...........................
6612048: Ysgol Bro Plenydd (Gwynedd)45*.**...............................
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen (Gwynedd)25.10.**..............................
6612051: Ysgol Glanadda (Gwynedd)10..*15*..*...........................
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn (Gwynedd)5...*...............................
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog (Gwynedd)2035..5*..*...........................
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi (Gwynedd)20..5**..5...........................
6612069: Ysgol Llanllechid (Gwynedd)1205152515*..10..*........................
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni (Gwynedd)405.*5*..*...........................
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN (Gwynedd)15*.**...*...........................
6612078: Ysgol Baladeulyn (Gwynedd)10..*.*..............................
6612081: Ysgol Gynradd Nebo (Gwynedd)10..**...5...........................
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun (Gwynedd)30****...5...........................
6612089: Ysgol Bro Lleu (Gwynedd)120*.1010...15...........................
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF (Gwynedd)755*..*..*...........................
6612097: Ysgol Rhiwlas (Gwynedd)10*.105*..5..*........................
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan (Gwynedd)20..5.*..*...........................
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan (Gwynedd)55..*....*..*........................
6612103: YSGOL SARN BACH (Gwynedd)25*.*10*..*...........................
6612104: Ysgol Eifion Wyn (Gwynedd)955.2520*..15...........................
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn (Gwynedd)40**1015...10...........................
6612110: YSGOL Y GORLAN (Gwynedd)60*.1010...*...........................
6612111: Ysgol yr Eifl (Gwynedd)40*.*....*...........................
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG (Gwynedd)30**.....*...........................
6612113: Ysgol Waunfawr (Gwynedd)85*.510...5..*........................
6612116: Ysgol Glancegin (Gwynedd)15*.30755..45..*........................
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr (Gwynedd)**.***..*...........................
6612119: Ysgol Yr Hendre (Gwynedd)265105555..*...........................
6612122: Ysgol Bontnewydd (Gwynedd)11010.1010*..5...........................
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd (Gwynedd)14510.45505..15..*........................
6612125: Ysgol Cymerau (Gwynedd)145*.3540*..25..5........................
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) (Gwynedd)35.51010*..5..*........................
6612127: Ysgol y Felinheli (Gwynedd)100.*15*5..10..*........................
6612180: Ysgol Bro Tegid (Gwynedd)75205*10*..*...........................
6612181: Ysgol y Traeth (Gwynedd)5*.30655..55..*........................
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (Gwynedd)5..*1015..10...........................
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (Gwynedd)15*.520...25...........................
6612190: Ysgol Bro Cynfal (Gwynedd)40..*5...5...........................
6612192: Ysgol Edmwnd Prys (Gwynedd)20*.**...*...........................
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr (Gwynedd)10.*1015...5...........................
6612198: YSGOL Y GARREG (Gwynedd)*5.**...*...........................
6612199: Ysgol O M Edwards (Gwynedd)755..*...............................
6612205: Ysgol Manod (Gwynedd)60..55...10...........................
6612207: Ysgol Gynradd Pennal (Gwynedd)*..5**..*...........................
6612208: Ysgol Cefn Coch (Gwynedd)95*.1015...5...........................
6612210: Ysgol Talsarnau (Gwynedd)25..10*...*...........................
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau (Gwynedd)45*.***..15...........................
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn (Gwynedd)10**3550*..90..5........................
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn (Gwynedd)40*.5**..*...........................
6612214: Ysgol Bro Tryweryn (Gwynedd)35.......*...........................
6612219: Ysgol Tanycastell (Gwynedd)1515.*25...5...........................
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn (Gwynedd)35..5*10..*...........................
6612221: Ysgol Maenofferen (Gwynedd)145**1010...*..*........................
6612227: Ysgol Hirael (Gwynedd)5.*152025..60..*........................
6612228: Ysgol Craig y Deryn (Gwynedd)20*.1535*..20...........................
6612229: Ysgol Bro Llifon (Gwynedd)905*55*..5...........................
6613004: YSGOL PONT Y GOF (Gwynedd)70*.510...*...........................
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla (Gwynedd)1555*2020*..5...........................
6613009: Ysgol Y Faenol (Gwynedd)105.254040..50...........................
6613010: YSGOL FOEL GRON (Gwynedd)15*.*10*..*...........................
6613013: Ysgol Llandygai (Gwynedd)5.*201525..35..*........................
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog (Gwynedd)25*......*...........................
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy (Gwynedd)10..**...*...........................
6613029: Ysgol Tregarth (Gwynedd)30.1515.10..10..*........................
6613030: Ysgol Cae Top (Gwynedd)**.3080*..65..*........................
6613300: Ysgol Santes Helen (Gwynedd)25*.1010*..20..*........................
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes (Gwynedd).*.*15*..70..*........................
6613305: Ysgol Beuno Sant (Gwynedd)10*.*10...*...........................
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda (Gwynedd)........................34075.1520*..*..*
6614003: Ysgol Botwnnog (Gwynedd)........................3057515.*5..*...
6614004: Ysgol Brynrefail (Gwynedd)........................6207015*10*......
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle (Gwynedd)........................32530.1530*..*..*
6614009: YSGOL EIFIONYDD (Gwynedd)........................22065*205010..5...
6614031: Ysgol Y Moelwyn (Gwynedd)........................240151025255..10...
6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN (Gwynedd)........................4560*151755..10...
6614033: Ysgol Y Berwyn (Gwynedd)........................23545*535*..10...
6614034: Ysgol Ardudwy (Gwynedd)........................120165*.30*..*...
6614036: Ysgol Friars (Gwynedd)........................60180103570065..190..15
6614037: Ysgol Tryfan (Gwynedd)........................24580*3070*......
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen (Gwynedd)........................73070*2035*.....5
6614040: Ysgol Glan y Mor (Gwynedd)........................355251025605..5...
6615500: Bro Idris (Gwynedd)............23065*50125*..25...............
6622002: Ysgol Dolgarrog (Conwy)5*.2510*..10...........................
6622012: Ysgol Betws y Coed (Conwy)**.510...*...........................
6622023: Ysgol Capelulo (Conwy)*..1510*..90...........................
6622038: Ysgol Deganwy (Conwy)**.403010..160...........................
6622043: Ysgol Dolwyddelan (Conwy)10*.**...*...........................
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn (Conwy)**.525*..85...........................
6622053: Ysgol Glanwydden (Conwy)10**303545..110...........................
6622061: Ysgol Tudno (Conwy).*.5*40..100...........................
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd (Conwy)***5030*..40...........................
6622086: Ysgol Penmachno (Conwy)15..555..5...........................
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos (Conwy)*.*5515..330...........................
6622104: Ysgol Talhaiarn (Conwy)*..15**..10...........................
6622106: Ysgol Babanod Mochdre (Conwy)...***..40...........................
6622107: Ysgol Tal-y-Bont (Conwy)*..55*..10...........................
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones (Conwy).*.510*..90...........................
6622110: Ysgol Maes Owen (Conwy)...1535*..180............