Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 'Y Gallu i Siarad Cymraeg' & 'Siarad Cymraeg Gartref', asesiad rhieni, gan ddisgyblion o oed 5 neu drosodd mewn ysgolion gynradd, canol ac uwchradd yn ôl ysgol, 2018

Mae’r data yn bennaf yn cynrychioli canfyddiadau rhieni o rhuglder eu plant, ac ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath o allu a ddangosir gan y disgybl yn eu gwaith ysgol.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Sector[Hidlwyd]
Y Gallu i Siarad Cymraeg[Hidlo]
Siarad Cymraeg gartref[Hidlwyd]
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Ysgolion cynradd[Lleihau]Ysgolion canol[Lleihau]Ysgolion uwchradd
[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu[Lleihau]Rhugl yn y Gymraeg[Lleihau]Yn gallu siarad Cymraeg ond nid yn rhugl[Lleihau]Nid yw’n gallu siarad Cymraeg[Lleihau]Gwybodaeth heb ei gasglu
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYn siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliNid yw’n siarad Cymraeg gartrefCliciwch yma i ddidoliAmherthnasol / methu â siarad Cymraeg
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch (Sir Ynys Môn)5525.2545...75..*........................
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris (Sir Ynys Môn).**510...5...........................
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern (Sir Ynys Môn)455.*10*..10...........................
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd (Sir Ynys Môn)35*.55...............................
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan (Sir Ynys Môn)10*.**...*...........................
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran (Sir Ynys Môn)30*.55...*...........................
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn (Sir Ynys Môn)20*.55*..*...........................
6602138: Ysgol Cemaes (Sir Ynys Môn)155.1015...10...........................
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran (Sir Ynys Môn)20*.**...............................
6602140: Ysgol Esceifiog (Sir Ynys Môn)6515.1020...*...........................
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn (Sir Ynys Môn)10*.5*...*...........................
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd (Sir Ynys Môn)4510.*10*..*...........................
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre (Sir Ynys Môn)1510.1015...5...........................
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch (Sir Ynys Môn)15*.**...*...........................
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll (Sir Ynys Môn)170*.3050...20...........................
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell (Sir Ynys Môn)35*.55...5...........................
6602154: Ysgol Y Graig (Sir Ynys Môn)18025.2540...20...........................
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed (Sir Ynys Môn)1510.1520...10...........................
6602156: Ysgol Henblas (Sir Ynys Môn)605.*5...*...........................
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd (Sir Ynys Môn)805.*10*..*...........................
6602160: Ysgol Pencarnisiog (Sir Ynys Môn)35*.5....*...........................
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth (Sir Ynys Môn)305.1025...5...........................
6602162: Ysgol Penysarn (Sir Ynys Môn)305.1515*..5...........................
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen (Sir Ynys Môn)255.1040...10...........................
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr (Sir Ynys Môn)5*.1015...*...........................
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol (Sir Ynys Môn)35*.**...*...........................
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn (Sir Ynys Môn)155.*15...*...........................
6602168: Ysgol Gymuned y Fali (Sir Ynys Môn)35*.1020...*...........................
6602169: Ysgol Llanfawr (Sir Ynys Môn)***4085*..100...........................
6602170: Ysgol Goronwy Owen (Sir Ynys Môn)4025*1015...5...........................
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch (Sir Ynys Môn)25*.*5...............................
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn (Sir Ynys Môn)*..1020*..55...........................
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan (Sir Ynys Môn)4510.1550*..10...........................
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth (Sir Ynys Môn)7015.4065...10...........................
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland (Sir Ynys Môn)5..2070*..40...........................
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn (Sir Ynys Môn)5515.2515*..5...........................
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir (Sir Ynys Môn)1255255205..5...........................
6602227: Ysgol Rhyd y Llan (Sir Ynys Môn)8010.510*..*...........................
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont (Sir Ynys Môn)4510.1515...5...........................
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo (Sir Ynys Môn)205.**......*........................
6603036: Ysgol Cybi (Sir Ynys Môn)1010*6516050..75...........................
6603304: Ysgol Santes Fair (Sir Ynys Môn)*..520...110...........................
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones (Sir Ynys Môn)........................240125*25855..*...
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi (Sir Ynys Môn)........................5045.80640*......
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni (Sir Ynys Môn)........................45580*15100*..10...
6604028: Ysgol David Hughes (Sir Ynys Môn)........................475275.30310*..15...
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern (Sir Ynys Môn)........................37070*4012015..25...
6605200: Ysgol Caergeiliog (Sir Ynys Môn)25**257595..120..*........................
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni (Gwynedd)75551010...*...........................
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn (Gwynedd)80**10510..5...........................
6612006: Ysgol Llanrug (Gwynedd)175510510*..*..*........................
6612008: Ysgol Gynradd Abererch (Gwynedd)405*10**..5..*........................
6612009: Ysgol Abersoch (Gwynedd)*..**...*...........................
6612010: Ysgol Beddgelert (Gwynedd).*..**..*...........................
6612011: Ysgol Bethel (Gwynedd)955*5**..............................
6612013: Ysgol Bodfeurig (Gwynedd)1025.*10*..10...........................
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest (Gwynedd)20*.515*..10...........................
6612017: Ysgol Brynaerau (Gwynedd)35..*5...10...........................
6612026: Ysgol Y Gelli (Gwynedd)1505.*10*..5...........................
6612028: Ysgol Penybryn (Gwynedd)85155510*..*..*........................
6612033: Ysgol Treferthyr (Gwynedd)4015.520*..5...........................
6612035: Ysgol Cwm Y Glo (Gwynedd)**.**...*...........................
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog (Gwynedd)30.*..*..............................
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin (Gwynedd)45*.**...*...........................
6612042: Ysgol Dolbadarn (Gwynedd)75**1530*..15...........................
6612046: Ysgol Gynradd Edern (Gwynedd)60*.**...............................
6612047: Ysgol Felinwnda (Gwynedd)20**.................................
6612048: Ysgol Bro Plenydd (Gwynedd)45..55...*...........................
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen (Gwynedd)25..**5..10..*........................
6612051: Ysgol Glanadda (Gwynedd)10.**.15..10..*........................
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn (Gwynedd)10...*...............................
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog (Gwynedd)2025.*10...............................
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi (Gwynedd)20*.10**..5...........................
6612069: Ysgol Llanllechid (Gwynedd)1055152515*..5..5........................
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni (Gwynedd)405.*10*..*...........................
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn (Gwynedd)15*.**...*...........................
6612078: Ysgol Baladeulyn (Gwynedd)15***.*..............................
6612081: Ysgol Gynradd Nebo (Gwynedd)10...*...*...........................
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun (Gwynedd)30..**...*...........................
6612089: Ysgol Bro Lleu (Gwynedd)125*.1010...10...........................
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf (Gwynedd)75105..*..............................
6612097: Ysgol Rhiwlas (Gwynedd)10*.*10*..5..*........................
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan (Gwynedd)20.**.*..5...........................
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan (Gwynedd)55*.**...*..*........................
6612103: Ysgol Sarn Bach (Gwynedd)305.*5...............................
6612104: Ysgol Eifion Wyn (Gwynedd)1005*2015*..15...........................
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn (Gwynedd)25*.1015...10...........................
6612110: Ysgol Y Gorlan (Gwynedd)605.155...*...........................
6612111: Ysgol Yr Eifl (Gwynedd)35*.*....*...........................
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog (Gwynedd)35**.....*...........................
6612113: Ysgol Waunfawr (Gwynedd)85*.510...5..*........................
6612116: Ysgol Glancegin (Gwynedd)1510.25855..40..*........................
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr (Gwynedd)*..*.5..5...........................
6612119: Ysgol Yr Hendre (Gwynedd)2801055105..*...........................
6612122: Ysgol Bontnewydd (Gwynedd)11015.510*..5...........................
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd (Gwynedd)14010.45505..15..*........................
6612125: Ysgol Cymerau (Gwynedd)145*.3535*..25..5........................
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod) (Gwynedd)45.*1010*..10..*........................
6612127: Ysgol Y Felinheli (Gwynedd)100**20*5..10..*........................
6612180: Ysgol Bro Tegid (Gwynedd)655*1515*..10...........................
6612181: Ysgol y Traeth (Gwynedd)**.40605..55..*........................
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (Gwynedd)10..51015..10...........................
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (Gwynedd)15*.525...15...........................
6612190: Ysgol Bro Cynfal (Gwynedd)35.**10...5...........................
6612192: Ysgol Edmwnd Prys (Gwynedd)20*.**...*...........................
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr (Gwynedd)10..1015...*...........................
6612198: Ysgol Y Garreg (Gwynedd)105.*....*...........................
6612199: Ysgol O M Edwards (Gwynedd)7010..................................
6612205: Ysgol Manod (Gwynedd)65..10*...10...........................
6612207: Ysgol Gynradd Pennal (Gwynedd)*..5**..*...........................
6612208: Ysgol Cefn Coch (Gwynedd)100*.1015...5...........................
6612210: Ysgol Talsarnau (Gwynedd)25..5*...*...........................
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau (Gwynedd)40..5**..10...........................
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn (Gwynedd)155*2560*..90..5........................
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn (Gwynedd)45..10*...*...........................
6612214: Ysgol Bro Tryweryn (Gwynedd)35*..................................
6612219: Ysgol Tanycastell (Gwynedd)1520.*20...*...........................
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn (Gwynedd)35*.5*10..*...........................
6612221: Ysgol Maenofferen (Gwynedd)1355*1510...5..*........................
6612227: Ysgol Hirael (Gwynedd)10**102025..60..*........................
6612228: Ysgol Craig y Deryn (Gwynedd)205.1535...15...........................
6612229: Ysgol Bro Llifon (Gwynedd)805**5...5...........................
6613004: Ysgol Pont Y Gof (Gwynedd)70*.5**..*...........................
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla (Gwynedd)165*.2020...10...........................
6613009: Ysgol Y Faenol (Gwynedd)105.204530..60...........................
6613010: Ysgol Foel Gron (Gwynedd)15*.*5*..*...........................
6613013: Ysgol Llandygai (Gwynedd)10..252520..25..*........................
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog (Gwynedd)355..................................
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy (Gwynedd)10..**...*...........................
6613029: Ysgol Tregarth (Gwynedd)2530.1010...10..*........................
6613030: Ysgol Cae Top (Gwynedd)**.2590*..60..*........................
6613300: Ysgol Santes Helen (Gwynedd)255.*15*..15...........................
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes (Gwynedd)**.*10*..85...........................
6613305: Ysgol Beuno Sant (Gwynedd)10*.*15...5...........................
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda (Gwynedd)........................32570.1525...*..*
6614003: Ysgol Botwnnog (Gwynedd)........................295805*5...*...
6614004: Ysgol Brynrefail (Gwynedd)........................590451015305..*...
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle (Gwynedd)........................37030.1015*..*...
6614009: Ysgol Eifionydd (Gwynedd)........................22560*20455..10...
6614031: Ysgol Y Moelwyn (Gwynedd)........................2301552030*..10...
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn (Gwynedd)........................4055.10165*..5...
6614033: Ysgol Y Berwyn (Gwynedd)........................22540*540*..10...
6614034: Ysgol Ardudwy (Gwynedd)........................95155*.30*......
6614036: Ysgol Friars (Gwynedd)........................35150*2076040..195..20
6614037: Ysgol Tryfan (Gwynedd)........................26590.2555*......
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen (Gwynedd)........................70570*2035*.....5
6614040: Ysgol Glan Y Mor (Gwynedd)........................35035101560*..15...
6615500: Ysgol Bro Idris (Gwynedd)............24595*45140*..5..*............
6622002: Ysgol Dolgarrog (Conwy)5*.2010*..10...........................
6622012: Ysgol Betws Y Coed (Conwy)**.55...*...........................
6622023: Ysgol Capelulo (Conwy)*..1515*..75...........................
6622038: Ysgol Deganwy (Conwy)**.453010..165...........................
6622043: Ysgol Dolwyddelan (Conwy)5..**...............................
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn (Conwy)**.525*..90...........................
6622053: Ysgol Glanwydden (Conwy)10*.254535..110...........................
6622061: Ysgol Tudno (Conwy)**.10*35..100...........................
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd (Conwy)5*.4530*..35...........................
6622086: Ysgol Penmachno (Conwy)10..5105..*...........................
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos (Conwy)*..*2510..315...........................
6622104: Ysgol Talhaiarn (Conwy)10*.105...10...........................
6622106: Ysgol Babanod Mochdre (Conwy).....*..40...........................
6622107: Ysgol Tal-y-Bont (Conwy)**.55...10..........