Neidio i'r cynnwys

Absenoldeb Athrawon drwy Salwch

Data ar absenoldeb athrawon drwy salwch, gan gynnwys y nifer yn cymryd cyfnod o absenoldeb drwy salwch, hyd cyfnod absenoldeb a nifer cyfartalog o ddyddiau a gollwyd drwy salwch. Mae'r data yn deillio o'r dychweliadau casgliad data blynyddol Absenoldeb Athrawon drwy Salwch o awdurdodau lleol.