Skip to content

Rhyngwladol

Mae amcangyfrifon o ymfudo rhyngwladol (rhwng Cymru a gweddill y byd – ag eithrio gweddill y DU) ar gael ar lefel Cymru.