Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Rhyngwladol

Mae amcangyfrifon o ymfudo rhyngwladol (rhwng Cymru a gweddill y byd – ag eithrio gweddill y DU) ar gael ar lefel Cymru.