Neidio i'r cynnwys

2001-2010

Caiff Amcangyfrifon o'r boblogaeth eu cyfrifo drwy gyfuno data ynghylch y genedigaethau a'r marwolaethau a gofrestrir gydag amcangyfrifon ynghylch llif ymfudiad rhyngwladol a mewnfudiad (o fewn y DU) er mwyn cyfrifo amcangyfrifon ynghylch poblogaeth arferol pob ardal ar 30 Mehefin bob blwyddyn. Mae’r data hanesyddol hyn ar gyfer 2001 i 2010 felly nid yw’n gael ei ddiweddaru.