Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data lefel damweiniau

Data ar ddamweiniau lefel unigol ar gyfer 2007 ac ymlaen.

Mae’r tablau hyn yn darparu data ar lefel damweiniau unigol mewn fformat data crai ar gyfer damweiniau’n arwain at anaf personol. Gellid dod o hyd i’r allwedd ar gyfer y codau a ddefnyddir ar gyfer y data hwn yn y geiriadur data Ystadegau Damweiniau Ffyrdd.