Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cyn 2015

Manylion am y nifer o anafusion o ganlyniad i ddamweiniau ffyrdd. Diffinwyd anafusion fel person wedi’u lladd, neu wedi anafu mewn damwain. Gall un damwein achosi nifer o anafusion. Maent yn cynnwys data o 1999 i 2014 ac nid ydynt yn cael eu diweddaru mwyach.