Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data technegol 2006

Mae'r Data technegol yn cynnwys data o ddatganiad 2006 o Ddadansoddiad Maint Busnesau Cymru a oedd yn cynnwys dadansoddiadau manylach ar unedau lleol (safleoedd busnes unigol), bandiau maint (ar sail yr uned leol) a busnesau รข phencadlys yng Nghymru yn unig.