Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

MALlC 2011 Mynegai Plant

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio'r mynegai, ewch i 'Dibenion y Mynegai' yn yr adroddiad cryno. I gael copi o'r sgoriau wedi’u trawsnewid a gwybodaeth am sut i’w defnyddio, gweler yr adroddiad technegol ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwerthoedd y dangosyddion ar gael hefyd yn y ffolder Dadansoddi'r Dangosyddion ar wahanol lefelau daearyddol. Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk