Skip to content

Cyn 2008/09

Ystadegau ar staff a chyllid Sefydliadau Addysg Uwch Cymru. Mae'r rhain yn seiliedig ar yr ystadegau a gynhyrchir gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).