Neidio i'r cynnwys

1974 i 2005

Data a gyhoeddwyd o’r ffurflenni cyfrifiad ysgolion a dderbyniwyd o 1974-2003. O 2004 ymlaen, disodlodd y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC) y ffurflenni ar gyfer pob ysgol a gynhelir gan awdurdod lleol. Fodd bynnag, yn ystod y ddwy flynedd gyntaf roedd rhai ysgolion meithrin yn parhau i ddefnyddio'r ffurflenni. Mae'r data yma yn cynnwys y rhai blynyddoedd ychwanegol gyda data cyflawn ar gyfer ysgolion meithrin.