Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cyn 2008-09

Ceir gwybodaeth yn ôl sefydliad GIG, ysbyty ac arbenigedd. Ceir hefyd fesurau fel cyfartaledd y gwelyau a oedd ar gael bob dydd, canran y gwelyau llawn a hyd arhosiad ar gyfartaledd.