Neidio i'r cynnwys

Rhif Atgynhyrchu (R)

Mae’r data hyn yn amcangyfrif o’r rhif atgynhyrchu (R) yn ystod pandemig COVID-19 ar gyfer Cymru.

Nodyn (20 Ionawr 2023): Nid yw'r rhif R ar gyfer Cymru a'r DU yn cael ei gynhyrchu bellach gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA). Daw hyn yn dilyn argymhelliad y Grŵp Adolygu Modelu Epidemiolegol a gafodd ei gymeradwyo ar gyfer y DU gan y pedwar Prif Swyddog Meddygol. Ni fydd data StatsCymru yn cael ei ddiweddaru mwyach.