Neidio i'r cynnwys

Digartrefedd Statudol:Cyn Ebrill 2015

Mae Deddf Tai ( Cymru ) 2014 yn cynnwys nifer o newidiadau i ddeddfwriaeth digartrefedd statudol. Roedd y data a gasglwyd o dan y ddeddfwriaeth flaenorol ( Deddf Tai 1996 ) yn seiliedig ar y penderfyniad asesiad terfynol a wnaed gan awdurdodau lleol am gartrefi a wnaeth gais am gymorth gyda thai. O fis Ebrill 2015 ymlaen , mae'n ofynnol i awdurdodau lleol i gofnodi holl ganlyniadau asesu ( a allai arwain at ganlyniadau lluosog ar gyfer un aelwyd).

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a statws Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Penderfyniadau a wnaethpwyd yn ôl blwyddyn a chymhwysedd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl rhyw, oedran yr ymgeisydd a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Penderfyniadau a wnaethpwyd yn ôl oedran hysbys a rhyw Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Penderfyniadau a wnaethpwyd yn ôl ardal awdurdod lleol a chymhwysedd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl ardal awdurdod lleol, rhyw ac oedran yr ymgeisydd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl angen blaenoriaethol a chyfnod Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl ardal awdurdod lleol ac angen blaenoriaethol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl angen â blaenoriaeth a'r math o aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl y prif reswm dros golli eu cartref sefydlog diwethaf a chyfnod Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl ardal awdurdod lleol a'r prif reswm dros golli eu cartref sefydlog diwethaf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl y prif reswm dros golli eu cartref sefydlog diwethaf a'r math o aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd sy'n gadael llety dros dro yn ôl y rheswm dros adael a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd sy'n gadael llety dros dro yn ôl y rheswm dros adael a chyfnod o amser Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a'r math o aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a chyfnod o amser Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl cyfnod o amser a'r math o aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd y derbyniwyd eu bod yn ddigartref yn ôl chwarter ac addasiad tymhorol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd mewn llety dros dro yn ôl chwarter ac addasiad tymhorol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Aelwydydd cymwys yn ôl ethnigrwydd a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Aelwydydd cymwys yn ôl ardal awdurdod lleol ac ethnigrwydd Ystadegau Gwladol