Neidio i'r cynnwys

Stoc tai cymdeithasol a rhenti

Gwybodaeth ar lefel a math y stoc sydd gan yr awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn ogystal รข gwybodaeth ar renti wythnosol cyfartalog anheddau hunangynhwysol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Rhenti wythnosol cyfartalog ar gyfer y stoc tai cymdeithasol i'w rhentu yn ôl y math o annedd, nifer yr ystafelloedd gwely a'r math o ddarparwr Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Rhenti wythnosol cyfartalog ar gyfer y stoc tai cymdeithasol i'w rhentu yn ôl ardal, llety a'r math o ddarparwr Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Rhenti wythnosol cyfartalog ar gyfer y stoc tai cymdeithasol i'w rhentu yn ôl darparwr a llety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Stoc tai cymdeithasol hunangynhwysol i'w rhentu yn ôl blwyddyn, y math o ddarparwr a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm y stoc tai cymdeithasol i'w rhentu yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Stoc tai cymdeithasol hunangynhwysol i'w rhentu yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o ddarparwr Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Rhenti wythnosol cyfartalog stoc tai cymdeithasol hunangynhwysol i'w rhentu yn ôl y math o lety, nifer yr ystafelloedd gwely a'r math o ddarparwr Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Rhenti wythnosol cyfartalog stoc tai cymdeithasol hunangynhwysol i'w rhentu yn ôl y math o ddarparwr a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm stoc tai cymdeithasol i'w rhentu yn ôl y math o lety a'r math o annedd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm stoc tai cymdeithas i'w rhentu yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o annedd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Stoc llety anghenion cyffredinol a llety cysgodol hunangynhwysol (a ddefnyddir i bennu rhent targed) yn ôl y math o annedd, nifer yr ystafelloedd gwely a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Rhenti wythnosol cyfartalog llety anghenion cyffredinol a llety cysgodol hunangynhwysol (a ddefnyddir i bennu rhent targed) yn ôl y math o annedd, nifer yr ystafelloedd gwely a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm y stoc tai cymdeithasol yn ôl blwyddyn, y math o ddarparwr a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm y stoc (yn cynnwys y stoc tai nad ydynt yn dai cymdeithasol) yn ôl blwyddyn, y math o ddarparwr a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm y stoc (yn cynnwys y stoc tai nad ydynt yn dai cymdeithasol) yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o lety Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfanswm y stoc tai cymdeithasol yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o ddarparwr Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Stoc tai arall yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o lety Ystadegau Gwladol