Neidio i'r cynnwys

Arolygon Defnydd Iaith

Ceir gwybodaeth fanylach am am ruglder siaradwyr Cymraeg, a’u defnydd o’r iaith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, o Arolygon Defnydd Iaith.

Cynhaliwyd yr arolwg cyntaf ar ddefnydd pobl o'r Gymraeg yn 1992, drwy Arolwg Cymdeithasol Cymru. O 2004 tan 2006 cynhaliwyd arolygon defnydd iaith (a gomisiynwyd gan Fwrdd yr Iaith). Cynhaliwyd yr arolwg defnydd iaith mwyaf diweddar yn 2013-15. Comisiynwyd hyn ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.