Neidio i'r cynnwys

MALlC 2011

Mae canlyniadau MALIC 2011 ar gael i’w lawrlwytho yma. I gael manylion am sut i ddefnyddio’r mynegai, gweler ‘Dibenion y Mynegai’ yn yr adroddiad cryno. I gael copi o’r sgoriau wedi’u trawsnewid a manylion am sut i’w defnyddio, gweler yr adroddiad technegol ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwerthoedd y dangosyddion ar gael hefyd yn y ffolder Dadansoddi'r Dangosyddion ar lefel y gwahanol ardaloedd daearyddol. Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk