Skip to content

Amddifadedd Incwm yn ôl oedran

Mae'r dudalen hon yn cynnwys y data dangosydd MALlC gwaelodol wedi'u rhannu yn ôl oedran ar gyfer amrywiaeth o gyfuniadau daearyddiol.

Nodwch fod y codau ardal ar gyfer yr adroddiad ‘Amddifadedd Incwm – Data dangosydd yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is’ ar gael yn yr O-ddata cysylltiedig. Mae Canllawiau OData StatsCymru i'w gweld yn adran 'help' gwefan StatsCymru (gweler y ddolen isod).

Am ragor o fanylion gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni. E-bostiwch ni os oes gennych unrhyw gwestiynau: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru.