Neidio i'r cynnwys

Data dangosyddion MALlC yn ôl oedran

Mae'r tabiau 'Amddifadedd incwm yn ôl oedran' a 'Dangosyddion eraill yn ôl oedran' yn y ffolder hon yn cynnwys y data dangosydd MALlC gwaelodol y gellir eu rhannu yn ôl grwpiau oedran.

Mae'r ddau dab yma hefyd yn cynnwys taenlen gyda chyfrifiadau amddifadedd incwm a chyflogaeth MALlC 2019. Mae'r data hwn yn cynnwys cyfrifiadau ar gyfer pob oedran, plant 0 i 15 oed, pobl rhwng 16 a 64 oed a phobl 65 oed a throsodd ar gyfer amrywiaeth o ddaearyddiaeth.

Am ragor o fanylion gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru.