Neidio i'r cynnwys

Llifoedd trawsffiniol

Ystadegau ynghylch llifau trawsffiniol myfyrwyr mewn addysg uwch amser llawn sy'n hanu o'r DU yn ôl lefel astudio, y wlad y maent yn hanu ohoni, y wlad lle lleolir y sefydliad, a blwyddyn astudio (blwyddyn). Mae hyn wedi'i seilio ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Defnyddiwch y marciwr Poblogaeth i gynnwys/peidio â chynnwys y Brifysgol Agored neu sefydliadau Addysg Bellach.