Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Llifoedd trawsffiniol

Ystadegau ynghylch llifau trawsffiniol myfyrwyr mewn addysg uwch amser llawn sy'n hanu o'r DU yn ôl lefel astudio, y wlad y maent yn hanu ohoni, y wlad lle lleolir y sefydliad, a blwyddyn astudio (blwyddyn). Mae hyn wedi'i seilio ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Defnyddiwch y marciwr Poblogaeth i gynnwys/peidio â chynnwys y Brifysgol Agored neu sefydliadau Addysg Bellach.