Neidio i'r cynnwys

Cyfran o'r ardrethi annomestig a ail-ddosbarthwyd

Cyfran yr awdurdod lleol o’r hyn y mae busnesau’n ei gyfrannu at gost darparu gwasanaethau awdurdodau lleol. Caiff y rhain eu cyfuno ac yna’u rhannu rhwng yr awdurdodau gan ddibynnu ar y boblogaeth breswyl.