Neidio i'r cynnwys

Amcangyfrifon

Mae amcangyfrifon yr ardrethi annomestig yn nodi faint o ardrethi annomestig yr oedd awdurdodau lleol wedi cyllidebu ar gyfer eu casglu yn y flwyddyn ariannol.