Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cerbydau gwasanaethau cyhoeddus

Ystadegau sy'n ymwneud â cherbydau gwasanaeth cyhoeddus a dadansoddiad o docynnau teithio rhatach. Mae’r rhain yn darparu gwybodaeth am fysiau, tacsis / cerbydau hurio preifat a thocynnau teithio rhatach.

Mae'r data a gyflwynir yma yn cwmpasu bysiau lleol yng Nghymru o ran y diwydiant, tocynnau, teithwyr a phellter. Mae hefyd yn cynnwys ystadegau ar dacsis trwyddedig a cherbydau llogi preifat.