Neidio i'r cynnwys

Ymchwil a datblygu

Mae Ymchwilio a Datblygu'n rhoi amcangyfrif o faint o arian a wariwyd ar ymchwilio a datblygu gan fusnesau yn ogystal รข chan y llywodraeth ac addysg uwch. Mae'r diffiniad o ymchwilio a datblygu wedi'i seilio ar lawlyfr Frascati.