Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Ymchwil a datblygu

Mae Ymchwilio a Datblygu'n rhoi amcangyfrif o faint o arian a wariwyd ar ymchwilio a datblygu gan fusnesau yn ogystal รข chan y llywodraeth ac addysg uwch. Mae'r diffiniad o ymchwilio a datblygu wedi'i seilio ar lawlyfr Frascati.