Neidio i'r cynnwys

Busnesau TAW

Does dim ystadegau am TAW yn cael eu cynhyrchu mwyach gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau ac mae'r rhain wedi'u disodli gan yr ystadegau ar Ddemograffeg Busnesau a gyhoeddir gan yr SYG. Mae'r data ar TAW yn cynnwys amcangyfrifon o'r nifer sy'n cofrestru ac yn dadgofrestru ar gyfer TAW fesul diwydiant a nifer y busnesau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW fesul awdurdod lleol.