Neidio i'r cynnwys

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

O dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, sy’n ffurfio rhan o’r Ddeddf Cydraddoldeb (2010), mae gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru ddyletswydd i gyhoeddi data ar y gweithlu yn flynyddol, ac i’w gyflwyno ar gyfer pob un o’r naw nodwedd warchodedig.

Er mwyn gwneud y wybodaeth yma’n haws i’w ganfod, ac i hybu atebolrwydd a thryloywder, mae’r data yma yn awr wedi’u cyhoeddi ar ffurf data agored. Cyflwynir data Llywodraeth Cymru, sydd hefyd ar gael yn ei Hadroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr, ar y dudalen hon, ynghyd â dolenni allanol i ddata agored a gyhoeddwyd gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru a restrwyd dan Atodlen 19 y Ddeddf. Mae dolen i Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr Llywodraeth Cymru hefyd ar gael yn yr adran ddolenni.

Noder mai dim ond y dolenni hynny sydd wedi cael eu hanfon atom gan gyrff cyhoeddus a restrwyd ar y dudalen hon. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddata cyrff cyhoeddus, nac am unrhyw gynnwys a gyhoeddir ar wefannau allanol.

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2022-23 – Atodiadau
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2022-23 – Recriwtio Allanol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2022-23 – Recriwtio Mewnol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2022-23 – Hyfforddiant a’r Iaith Gymraeg
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2022-23 – Data’r Gweithlu
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2021-22 – Atodiadau
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2021-22 – Recriwtio Allanol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2021-22 – Recriwtio Mewnol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2021-22 – Hyfforddiant a’r Iaith Gymraeg
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2021-22 – Data’r Gweithlu
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2020-21 – Atodiadau
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2020-21 – Recriwtio Allanol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2020-21 – Recriwtio Mewnol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2020-21 – Hyfforddiant a’r Iaith Gymraeg
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2020-21 – Data’r Gweithlu
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-20 – Recriwtio Allanol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-20 – Atodiadau
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-20 – Recriwtio Mewnol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-20 – Hyfforddiant a’r Iaith Gymraeg
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-20 – Data’r Gweithlu
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2018-19 – Atodiadau
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2018-19 – Recriwtio Allanol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2018-19 – Recriwtio Mewnol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2018-19 – Hyfforddiant a’r Iaith Gymraeg
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2018-19 – Data’r Gweithlu
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-18 – Atodiadau
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-18 – Recriwtio Allanol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-18 – Recriwtio Mewnol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-18 – Hyfforddiant a’r Iaith Gymraeg
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-18 – Data’r Gweithlu

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Aberystwyth (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Bangor (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Caerdydd (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gyrfa Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Sir Gâr (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Sir Ddinbych (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Estyn (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Gwynedd (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Sir Ynys Môn (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Sir Fynwy (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amgueddfa Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Sir Powys (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cymwysterau Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Chwaraeon Cymru (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Abertawe (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Abertawe (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Trafnidiaeth Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwrdeisdref Sirol Torfaen (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol De Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyngor Bro Morgannwg (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (dolen allanol) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Swyddfa Archwilio Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru - Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (dolen allanol)