Neidio i'r cynnwys

Archif

Mae'r ffolder hon yn cynnwys setiau data na chawsant eu diweddaru'n ddiweddar ac na fwriedir iddynt gael eu diweddaru yn y dyfodol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Pobl anabl o oedran gweithio yn ôl prif broblem iechyd ac awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, ethnigrwydd ac oedran Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac ethnigrwydd Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mynediad i drafnidiaeth i bobl 50+ oed yn ôl dangosydd a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Disgwyliad oes a disgwyliad oes heb anabledd yn 65 oed yn ôl dangosydd, rhyw a chyfnod o amser Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfranogiad pobl 50+ oed mewn unrhyw gamp neu weithgaredd yn ystod cyfnod o bedair wythnos yn ôl awdurdod a chyfnod o amser Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y lleiniau, yn ôl statws preswyl, statws meddianedig a chapasiti'r garafán
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Poblogaeth yn ôl ardal, ethnigrwydd a rhyw Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canran y bobl 50+ oed sy'n nodi bod eu bywydau'n cael eu heffeithio'n fawr gan ofn troseddau yn ôl dangosydd a blwyddyn ariannol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canran y bobl o oedran gweithio a oedd wedi ymgymryd â hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwaith yn y tri mis blaenorol yn ôl rhyw a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfradd y cluniau newydd ymhlith pobl 65 oed a throsodd yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfradd y pengliniau newydd ymhlith pobl 65 oed a throsodd yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfradd y bobl 65+ oed sy'n cael gwasanaethau cymunedol yn ôl blwyddyn ariannol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Pobl hŷn yn ôl dangosydd a blwyddyn ariannol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Crynodeb o addasrwydd tai yn ôl pobl dros oedran gweithio yn ôl dangosydd a rhyw Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl o oedran gweithio ag anableddau yn ôl ardal a math o anabledd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Crefydd yn ôl diwydiant a rhyw - Archif – Saesneg unig – Diweddaru mwyach Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Crefydd yn ôl gweithgarwch economaidd ,oed a rhyw - Archif – Saesneg unig – Diweddaru mwyach Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Crefydd yn ôl nodwedd poblogaeth ac awdurdod lleol - Archif – Saesneg unig – Diweddaru mwyach Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Crefydd yn ôl mesur iechyd, oedran a rhyw - Archif – Saesneg unig – Diweddaru mwyach Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Crefydd yn ôl lefel addysg uchaf, oed ac awdurdod lleol - Archif – Saesneg unig – Diweddaru mwyach Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Crynodeb o weithgarwch economaidd yng Nghymru yn ôl blwyddyn a statws anabl, hyd at Mawrth 2013 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Crynodeb o weithgarwch economaidd yn ôl ardal a statws anabl, hyd at Mawrth 2013 Ystadegau Gwladol