Neidio i'r cynnwys

Crynodeb y farchnad lafur

Mae Crynodeb y Farchnad Lafur yn cynnwys y brif gyfres ar y farchnad lafur. Mae'n cynnwys data o brif Arolwg o'r Llafurlu Cymru yn ogystal รข data manylach o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. I gael rhagor o fanylion gweler y ffolderi anweithgarwch economaidd, diweithdra neu bersonau mewn cyflogaeth.