Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Crynodeb y farchnad lafur

Mae Crynodeb y Farchnad Lafur yn cynnwys y brif gyfres ar y farchnad lafur. Mae'n cynnwys data o brif Arolwg o'r Llafurlu Cymru yn ogystal รข data manylach o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. I gael rhagor o fanylion gweler y ffolderi anweithgarwch economaidd, diweithdra neu bersonau mewn cyflogaeth.