Neidio i'r cynnwys

Diffiniad blaenorol o boblogaeth gofrestru safonol

Ystadegau ar fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, gan ymdrin ag Ymrestriadau Myfyrwyr Addysg Uwch a Chymwysterau a Enillwyd mewn Sefydliadau Addysg Uwch yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn wedi’i seilio ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Y boblogaeth gofrestru safonol a ddefnyddir yw’r un a geir ar 1 Rhagfyr bob blwyddyn, fel y’i defnyddiwyd cyn 2000/01, ac mae’n cynnwys myfyrwyr hyd at flwyddyn academaidd 2006/07.