Skip to content

Amcanestyniadau Disgyblion

Mae ffigyrau Amcanestyniadau Disgyblion diweddaraf yn seiliedig ar wybodaeth y cyfrifiad ysgolion.