Skip to content

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Diwygiad i MALIC 2014 - 12 Awst 2015
Sylwodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ar wall yn y data dangosydd incwm yr oedd wedi'i ddarparu ar gyfer parth incwm MALlC, lle cafodd rhywfaint o ddata am gredydau treth ei hepgor yn ddamweiniol.
Mae’r 'Nodyn ar newidiadau allweddol' yn rhoi mwy o wybodaeth am fanylion i'r diwygiad.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw mesur swyddogol amddifadedd mewn ardaloedd bach yng Nghymru. Mae’r ffolder yma yn cynnwys graddfeydd cyffredinol a graddfeydd meysydd MALlC 2014, data ar gyfer Mynegai blaenorol a data ar gyfer y dangosyddion. Caiff y dangosyddion eu diweddaru yn flynyddol lle bo hyn yn bosibl ac fe’u cyhoeddir ar gyfer nifer o ardaloed daeryddol ee Cymunedau’n Gyntaf.