Neidio i'r cynnwys

Ymadawyr ysgol heb cymwysterau

Mae'r tablau hyn yn bellach yn cael eu diweddaru. Mae'r data ar gael ar y Dangosyddion Strategol Cenedlaethol.

Cynhelir arolwg blynyddol yng Nghymru er mwyn adrodd ar ddisgyblion 15 oed nad ydynt wedi cyflawni cymhwyster cydnabyddedig erbyn diwedd y flwyddyn academaidd. Caiff gwybodaeth ei chasglu am nifer y disgyblion a'u cyrchfannau.