Neidio i'r cynnwys

Gronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) yn cynnig dau fath o grant. Mae’r Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) yn helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain neu mewn cartref y maent yn symud i mewn iddo. Mae’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) yn helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad, neu deithio mewn achos o argyfwng.

Mae’r ffolder hon yn cynnwys data misol a chwarterol ar nifer a gwerth IAPs ac EAPs o Ebrill 2023 gan gynnwys dadansoddiadau yn ôl awdurdod lleol ac oedran. Hefyd ar gael ydi’r niferoedd a werthoedd wythnosol IAPs ac EAPs rhwng mis Mawrth 2020 a mis Medi 2023.