Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data dangosyddion MALlC o 2014 i 2017

Yn cynnwys data dangosyddion MALlC. Caiff y dangosyddion eu diweddaru yn flynyddol lle bo hyn yn bosibl. Cyhoeddwyd y data diweddaraf rhwng Rhagfyr 2017 a Ionawr 2018.

Oherwydd newidiadau yn y ffynonellau data a'r amser sydd ei angen i ddatblygu MALlC 2019, ni fydd unrhyw ddiweddariad i ddangosyddion WIMD yn ystod 2018. Am ragor o fanylion gweler y ddolen i dudalen we data dangosyddion MALlC yn yr adran Dolenni.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Degfedau o Amddifadedd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Cyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Addysg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Mynediad i Wasanaethau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Diogelwch Cymunedol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Amgylchedd Ffisegol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Housing Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Adfywio Strategol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig ym mhob Awdurdod Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig Ystadegau Gwladol

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Metadata Dangosydd MALlC 2014 (Excel) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC: Gwybodaeth dechnegol ar yr holl ddangosyddion (Excel) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canllaw ar gyfer Dadansoddi Data Dangosyddion (PDF)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC: Data dangosyddion a gyhoeddwyd Rhagfyr 2017 ar lefel Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (Excel)

Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tudalen we MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Adnodd rhyngweithiol MALIC 2014 (dolen allanol)