Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

MALIC 2008

Mae canlyniadau MALlC 2005, y graddfeydd a’r sgoriau, ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae gwerthoedd y dangosyddion cyffredinol ar gael yma hefyd. I gael manylion am sut i ddefnyddio’r cyfraddiadau a’r sgoriau, gweler ‘Dibenion y Mynegai’ yn yr adroddiad cryno, ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwerthoedd y dangosyddion ar gael hefyd yn y ffolder Dadansoddi'r Dangosyddion ar lefel y gwahanol ardaloedd ddaearyddol. Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk