Skip to content

MALlC 2005

Mae canlyniadau MALlC 2005, y graddfeydd a’r sgoriau, ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae gwerthoedd y dangosyddion cyffredinol ar gael yma hefyd. I gael manylion am sut i ddefnyddio’r cyfraddiadau a’r sgoriau, gweler ‘Dibenion y Mynegai’ yn yr adroddiad cryno, ar wefan Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk