Skip to content

MALlC 2008 Mynegai Plant

Mae’r Mynegai Plant MALlC 2008 (graddfeydd a sgoriau) ar gael i’w lawrlwytho yma. I gael manylion am sut i ddefnyddio’r graddfeydd a’r sgoriau, gweler ‘Dibenion y Mynegai’ yn yr adroddiad cryno, ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwerthoedd y dangosyddion ar gael hefyd yn y ffolder Dadansoddi'r Dangosyddion ar lefel y gwahanol ardaloedd daearyddol. Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk