Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

MALlC 2008 Mynegai Plant

Mae’r Mynegai Plant MALlC 2008 (graddfeydd a sgoriau) ar gael i’w lawrlwytho yma. I gael manylion am sut i ddefnyddio’r graddfeydd a’r sgoriau, gweler ‘Dibenion y Mynegai’ yn yr adroddiad cryno, ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwerthoedd y dangosyddion ar gael hefyd yn y ffolder Dadansoddi'r Dangosyddion ar lefel y gwahanol ardaloedd daearyddol. Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk