Neidio i'r cynnwys

Cyn 2011/12

Ystadegau ar fyfyrwyr cymwys sy’n byw yng Nghymru a’r rhai a fu’n astudio yn sefydliadau addysg uwch Cymru. Mae’r data sydd wedi’i gynnwys yma wedi’i godi o gofnod yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) o Gyrchnodau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE).

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig sy'n hanu o Gymru yn ôl lefel, gweithgarwch, mesur a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig sy'n hanu o Gymru yn ôl gweithgarwch, lefel a dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig sy'n hanu o Gymru yn ôl y pwnc a astudiwyd a gweithgarwch Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig sy'n hanu o Gymru yn ôl gweithgarwch, dull a'r wlad lle gwnaethant astudio Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig cyflogedig sy'n hanu o Gymru yn ôl gweithgarwch a dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig cyflogedig sy'n hanu o Gymru yn ôl dull, hyd a galwedigaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl lefel, gweithgarwch a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl gweithgarwch, lefel a dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl y pwnc a astudiwyd a gweithgarwch Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl gweithgarwch, dull a'r wlad lle maent yn byw Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig cyflogedig o SAUau yng Nghymru yn ôl dull, hyd a galwedigaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl gweithgarwch, dull a phreswylfan Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Galwedigaeth myfyrwyr cymwysedig cyflogedig sy'n hanu o Gymru yn ôl lefel a dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Galwedigaeth myfyrwyr cymwysedig cyflogedig sy'n hanu o Gymru yn ôl dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Galwedigaeth myfyrwyr cymwysedig cyflogedig o SAUau yng Nghymru yn ôl lefel a dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Galwedigaeth myfyrwyr cymwysedig cyflogedig o SAUau yng Nghymru yn ôl dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Diwydiant myfyrwyr cymwysedig cyflogedig o SAUau yng Nghymru yn ôl lefel a dull astudio Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Diwydiant myfyrwyr cymwysedig cyflogedig o SAUau yng Nghymru yn ôl dull astudio Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Diwydiant myfyrwyr cymwysedig cyflogedig sy'n hanu o Gymru yn ôl lefel a dull Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y wlad lle mae myfyrwyr cymwysedig cyflogedig yn gweithio yn ôl y wlad lle roeddent yn byw yn wreiddiol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Y wlad lle mae myfyrwyr cymwysedig cyflogedig yn gweithio yn ôl y wlad lle gwnaethant astudio Ystadegau Gwladol