Neidio i'r cynnwys

Cyfnod Allweddol 4

Mae'r holl ganlyniadau ar gyfer disgyblion 15 oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd (ar ddiwedd addysg orfodol) wedi'u casglu o sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr holl ysgolion yng Nghymru ac wedi'u dadansoddi fel mesur perfformiad. Yna, mae ysgolion yn cael cyfle i wirio'r wybodaeth hon. Hyd at 2005/06, mae'r ystadegau ond yn cynnwys cyrsiau TGAU, cyrsiau byr TGAU, GNVQs ac NVQs. O 2006/07, mae'r ystadegau'n cynnwys pob cymhwyster a gymeradwyir i'w ddefnyddio â disgyblion cyn 16 oed yng Nghymru.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU cwrs byr (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU cwrs byr (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc a rhyw Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a chefndir ethnig Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a mis geni Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a chyfraddau absenoldeb Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a chyfnod datblygiad mewn Saesneg fel Iaith Ychwanegol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a darpariaeth AAA (Anghenion Addysgol Arbennig) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn ôl blwyddyn a'r math o AAA (Anghenion Addysgol Arbennig) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul rhyw (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul ardal (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul ardal (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion Cyfnod Allweddol 4 fesul hawl i Brydau Ysgol am Ddim, fesul rhyw (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyrhaeddiad disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed mewn arholiadau yn ôl blwyddyn (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyrhaeddiad disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed mewn arholiadau yn ôl awdurdod lleol (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyrhaeddiad arholiadau disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed fesul rhyw (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11 / 15 oed fesul blwyddyn (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mwlyddyn 11 / 15 oed fesul ardal (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyflawniad arholiadau yn y pynciau craidd ar gyfer disgyblion ym mwlyddyn 11 / 15 oed fesul rhyw (data etifeddol) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau Interim CA4 yn ôl AALI, o 2018/19 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau Interim CA4 yn ôl Blwyddyn, o 2018/19 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau Interim CA4 yn ôl PYD, o 2018/19 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau Interim CA4 yn ôl Rhyw, o 2018/19 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau Interim CA4 yn ôl PYD a Rhyw, o 2018/19 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau Interim CA4 yn ôl PYD a Ardal, o 2018/19 Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU disgyblion ym mlwyddyn 11 fesul chefndir ethnig Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU disgyblion ym mlwyddyn 11 fesul darpariaeth AAA/ADY Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU disgyblion ym mlwyddyn 11 fesul PYD Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ymgeisiadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) fesul grŵp pwnc a rhyw Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion CA4 ar gyfer disgyblion gyda’u prif addysg mewn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD), fesul blwyddyn Ystadegau Gwladol