Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Patrymau cymudo yng Nghymru yn ôl mesur a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
02/04/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyllid SAUau yn ôl categori a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
02/04/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
31/03/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
31/03/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario yn ôl ardal a mesur
Ystadegau Gwladol
31/03/2020
View More

Mwyaf poblogaidd