Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mynegai Cynhyrchu (2016=100) yn ôl chwarter ac ardal
Ystadegau Gwladol
14/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau Goroesi Busnesau yng Nghymru yn ôl blwyddyn goroesi a blwyddyn dechrau'r busnes
Ystadegau Gwladol
14/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Dangosyddion perfformiad yn ôl dangosydd, blwyddyn a Gwasanaeth Tân ac Achub
Ystadegau Gwladol
13/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data Dangosydd yn ôl Degfedau Amddifadedd – Pob Maes
Ystadegau Gwladol
13/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amddifadedd Incwm - Data Dangosydd yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is
Ystadegau Gwladol
13/02/2020
View More

Mwyaf poblogaidd