Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer o gartrefi Gofal i Oedolion sydd wedi hysbysu am achos COVID-19 a gadarnhawyd ymhlith staff neu breswylwyr, yn ôl dyddiad hysbysiad
Rheoli Gwybodaeth
21/03/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hysbysiadau am farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal i oedolion yn ôl lleoliad y farwolaeth a’r diwrnod hysbysu
Rheoli Gwybodaeth
21/03/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer o gartrefi Gofal Cofrestredig i Oedolion, yn ôl awdurdod lleol
Rheoli Gwybodaeth
21/03/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer dyddiol o hysbysiadau farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal i oedolion, gyda gofal wedi’i ddarparu a heb ofal wedi’i ddarparu, yn ôl dyddiad hysbysu
Rheoli Gwybodaeth
21/03/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Llwyddiant mewn gweithgareddau Dysgu Oedolion, yn ôl blwyddyn academaidd a grŵp oedran
Ystadegau Gwladol
20/03/2023
View More

Mwyaf poblogaidd