Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Perfformiad yn erbyn y targed o wyth awr o ran amseroedd aros yn ôl ysbyty
Ystadegau Gwladol
26/05/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Perfformiad yn erbyn y targed o wyth awr o ran amseroedd aros ar gyfer pob cyfleuster gofal brys yn ôl bwrdd iechyd lleol
Ystadegau Gwladol
26/05/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwastraff gweddilliol y cartref a gynhyrchir fesul annedd yn ôl awdurdod lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
25/05/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyrsiau Triniaeth ac Unedau Gweithgarwch Deintyddol (UDA) yn ôl bwrdd iechyd lleol, band triniaeth a chwarter
Ystadegau Gwladol
25/05/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol
Ystadegau Gwladol
25/05/2017
View More

Mwyaf poblogaidd