Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfnodau’n dod i ben i blant sy'n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a rheswm dros ddod i ben
Ystadegau Arbrofol
20/02/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwastraff trefol sy'n codi, cyfnod treigl o 12 mis gan awdurdod lleol (miloedd o dunelli)
Ystadegau Gwladol
15/02/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Sgil-gynhyrchion gwastraff trefol yn ôl awdurdod lleol a chwarter (miloedd o dunelli)
Ystadegau Gwladol
15/02/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canran a oedd yn absennol yn ôl grŵp staff a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
14/02/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant ac ymweliadau undydd, cyfartaledd treigl dros 12 mis 13/02/2018
View More

Mwyaf poblogaidd