Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol
Ystadegau Gwladol
30/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tâl a Godir ar Gleifion ar gyfer Cyrsiau Triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o glaf a band triniaeth
Ystadegau Gwladol
30/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg a gymeradwywyd yn ôl rhyw, math o ganolfan ddysgu a math o ddyfarniad
Ystadegau Gwladol
30/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Unedau o weithgaredd deintyddol yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
30/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
30/09/2020
View More

Mwyaf poblogaidd