Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant diweddaraf ar ymchwil a datblygu yn ôl ardal a math o wariant
Ystadegau Gwladol
09/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ymweliadau a'r we ac ymholiadau ar-lein, yn ôl chwarter 08/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Galwadau a wnaed i Galw Iechyd Cymru, yn ôl gwasanaeth a mis 08/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Galwadau a atebwyd gan Galw Iechyd Cymru, yn ôl gwasanaeth a mis 08/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ymweliadau â gwirydd symptomau Galw Iechyd Cymru, fesul mis 08/07/2020
View More

Mwyaf poblogaidd