Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Maint aelwydydd ar gyfartaledd yn ôl parc cenedlaethol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
28/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcanestyniadau o'r boblogaeth yn ôl blwyddyn a pharc cenedlaethol
Ystadegau Gwladol
28/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mynegai Cyflenwad Trydan, Nwy a Dŵr (2013=100) yn ôl chwarter ac ardal
Ystadegau Gwladol
27/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad (2013=100) yn ôl chwarter ac ardal
Ystadegau Gwladol
27/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ceisiadau Cymorth i Brynu - Cymru sydd wedi eu cwblhau yn ôl awdurdod lleol a phrynwyr tro gyntaf 27/07/2017
View More

Mwyaf poblogaidd