Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl math o drafodiad a disgrifiad o’r trafodiad, Awst 2019 20/09/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl gwerth y trafodiad a mesur, Awst 2019 20/09/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol 20/09/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol a dyddiad cymeradwyo’r ad-daliad 20/09/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
19/09/2019
View More

Mwyaf poblogaidd